Powiat Zduńskowolski pozyskał środki finansowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Szadek – Prusinowice – Borki Prusinowskie – etap I”.

Planowany do przebudowy odcinek drogi jest elementem ważnego ciągu komunikacyjnego łączącego powiat zduńskowolski z powiatem poddębickim, leży tuż przy granicy obu powiatów. Znajdują się przy nim działki budowlane, domy jednorodzinne, gospodarstwa rolne, a także jeden z największych zakładów produkcyjnych tego terenu oraz budynki wielorodzinne, które były wybudowane w związku z działającym w miejscowości Prusinowice Zakładem Produkcyjnym PGR Bałdrzychów.

Szacunkowa wartość całego przedsięwzięcia to ok. 5,5 mln złotych.

 Zadanie jest dofinansowane ze środków:

 • Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 1 999 999 zł;
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie: 3 359 672,00 zł.

Zakres prac obejmuje przebudowę drogi na długości ok. 2,3 km, w tym:

 • wykonanie poszerzenia do 5,5 m,
 • roboty rozbiórkowe,
 • wzmocnienie lub wymianę podbudowy w celu osiągnięcia kategorii KR2,
 • przebudowę skrzyżowań,
 • budowę i utwardzenie istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę przepustów i systemu odwodnienia drogi,
 • budowę chodnika na całej długości przebudowywanej drogi,
 • wykonanie utwardzonych kruszywem i destruktem poboczy,
 • wycinkę drzew, krzewów i ewentualne nasadzenia,
 • usunięcie kolizji sieci uzbrojenia podziemnego.

Okres realizacji: maj 2023 – grudzień 2024.