Jeszcze w tym roku nowe urządzenia mają zostać zamontowane w kilku miejscach w mieście.

Obserwuj nas:

Miejski system monitoringu w Zduńskiej Woli zostanie wkrótce rozbudowany o dodatkowe kamery. Dzięki dotacji z programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” do końca roku pojawią się nowe urządzenia. Zduńska Wola otrzymała na ten cel 80 tys. zł, a wkład własny miasta wynosi 20 tys. zł.

To kolejna rozbudowa systemu, o poprzedniej pisaliśmy w zeszłym roku tutaj.

Miasto planuje zakup i montaż 6 kamer szybkoobrotowych UHD oraz rejestratora 64-kanałowego i dwóch szaf teleinformatycznych. Nowe kamery zostaną zainstalowane w sześciu lokalizacjach:

  • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte, ul. Żeromskiego 10
  • Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli, ul. Okrzei 11
  • Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Zielona 59A
  • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Władysława Broniewskiego, ul. Wodna 32
  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Zielona 46A
  • Blok przy ul. Juliusza Kossaka 3

Kamery zostaną zainstalowane na podstawie rekomendacji Straży Miejskiej, Policji oraz dyrektorów placówek oświatowych. Monitoring ma pomóc w zapobieganiu przestępstwom i aspołecznym zachowaniom, które często występują w wymienionych lokalizacjach, takich jak spożywanie alkoholu, zaśmiecanie czy kradzieże.

Dodatkowo, miasto planuje zakup trzech kamer monitoringu z własnego budżetu, które zostaną zamontowane w rejonie woonerfu na ul. Fabrycznej, przy targowisku na ul. Mickiewicza oraz w nowym parku na ul. Paprockiej.

Obecnie system monitoringu wizyjnego w Zduńskiej Woli obsługiwany przez Straż Miejską obejmuje 86 kamer. Wkrótce liczba ta wzrośnie do 95, co znacząco zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

Dzięki nowym kamerom, Straż Miejska będzie mogła jeszcze skuteczniej dbać o porządek i bezpieczeństwo w mieście, a policja będzie miała ułatwione zadanie w ustalaniu na przykład okoliczności wypadków drogowych.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: