Bogdan Galewski

zajrzyj do całej galerii lub poznaj innych artystów

Urodzony w Zduńskiej Woli, gdzie uczęszczał do szkół przez pierwsze ćwierć wieku.
W czasie, gdy studiował rolnictwo w Poznaniu, zainteresował się plastyką i tak mu już zostało do tej pory.

Interesują go szczególnie impresjoniści i postimpresjoniści – ślady ich obrazów są widoczne w jego twórczości – a także wszelkiego rodzaju przedstawienia kobiet z różnych części świata.

Jego prace były i są prezentowane na wystawach i w domach: Kaźmierza (gdzie mieszka) i Zduńskiej Woli, oprócz tego w Warszawie i Brukseli, w Berlinie i Darmstadt, w Łodzi i dalekich Indiach.

Kontakt do artysty:
telefon: 728 805 691
mail: bog.alew@wp.pl
facebook: Galewski Art

seria “Śladami impresjonistów”:

seria “Zima”:

seria “Kościoły Brukseli”:

seria “Kobiety Sany”: