Trzy szlaki turystyczne wytyczone przy okazji realizacji unijnego programu.

Jeśli chcesz obejrzeć z bliska każdy ze szlaków na interaktywnej mapce oraz poczytać, co warto na tych szlakach obejrzeć, kliknij w konkretny link na poniższej liście lub przejdź do kolejnej strony.

Szlak tworzą trzy trasy oznaczone kolorami zielonym, niebieskim i czerwonym, o łącznej długości prawie trzydzieści kilometrów. Od północy powiatu, szlak rozpoczyna się w Wojsławicach, przebiega przez centrum miasta i kończy na południowej części, w miejscowościach Piaski i Zapolice.

Pieszo-rowerowy szlak turystyczny utworzony w ramach unijnego projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

Każdy z trzech szlaków prezentuje historię i wielokulturową tradycję regionu, a dzięki uwzględnieniu Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki także jego walory przyrodniczo-krajobrazowe.

Informacje pochodzą z oficjalnych materiałów promocyjnych powiatu oraz ich strony internetowej (www.powiatzdunskowolski.pl). Każdy szlak został również opisany pod kątem źródeł.