Dziesięcioro nauczycieli ze zduńskowolskich szkół i przedszkoli uzyskało awans zawodowy. Po zdanych egzaminach zostali nominowani na wyższy stopień.

Obserwuj nas:

Stopień nauczyciela mianowanego uzyskali nauczyciele szkół i przedszkoli w Zduńskiej Woli. W czwartek, 31 sierpnia złożyli ślubowanie i przyjęli nominacje, jakie wręczył prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora.

Nauczycielami mianowanymi zostali:

Karolina Witkowska, nauczycielka chemii w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli.

Anna Wyrwas zatrudniona na stanowisku nauczyciela chemii w Szkole Podstawowej nr 11 im. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli.

Justyna Mitera-Bylewska zatrudniony na stanowisku nauczyciela języka angielskiego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 11 im. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli.

Kinga Kulawiecka pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 9 „Pod Planetami” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zduńskiej Woli.

Paulina Szewczyk nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Zduńskiej Woli.

Marta Jachowicz zatrudniony na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 12 w Zduńskiej Woli.

Ewelina Stasiak nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Zduńskiej Woli

Karolina Kowalczyk nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Zduńskiej Woli.

Maria Anna Piotrowska zatrudniona na stanowisku nauczyciela w świetlicy szkolnej oraz plastyki w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zduńskiej Woli.

Jerzy Chrzanowski nauczyciel historii w w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: