W środę, 6 grudnia, w ratuszu odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca zmiany w programie dofinansowań do wymiany starych źródeł ciepła.

Obserwuj nas:

W programie, trwającym od 2019 roku miasto pomogło wymienić blisko 1000 nieefektywnych źródeł ciepła i zastąpić je tymi nowszymi. Blisko 200 z nich to piece ogrzewające zasoby TBSu. W ramach programu, mieszkańcy nie tylko mogą zamienić jeden piec na inny – z powodzeniem można podłączyć się do sieci miejskieja pieca pozbyć się w ogóle.

W ostatnim roku widzimy trochę mniejsze zainteresowanie tym programem. Wprowadzamy więc zmiany w regulaminie tak żeby zachęcić mieszkańców do wymiany starych pieców. Polegają one na zwiększeniu kwoty dopłat – nadal będzie to do 50% inwestycji, natomiast podnosimy kwotę z 5,5 do 7 tysięcy złotych. Wprowadzamy też nowe źródło ogrzewania, na które można dostać dofinansowanie, mianowicie piece zgazowujące drewno.

Konrad Pokora, prezydent miasta

Nabór wniosków na nowych zasadach przewidziany jest na początek przyszłego roku. Corocznie rozpoczynał się on w lutym, prawdopodobnie w roku 2024 nie będzie od tego odstępstw.

Komendant Straży Miejskiej zaapelował przy okazji do Zduńskowolan o większą troskę o wspólne dobro, jakim jest zduńskowolskie powietrze. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania podejrzenia palenia w piecu nie tym, na co pozwalają przepisy. W poprzednich latach blisko 40% wszystkich zgłoszeń do Straży Miejskiej pochodziło z takich zgłoszeń. W tym roku to niecałe 20%. W rekordowym jak zwykle listopadzie, na 109 kontroli realizowanych przez SM, tylko 19 było wynikiem zgłoszenia przez mieszkańców. Pozostałe interwencje to systemowe, planowane działania.

Chciałbym zaapelować do mieszkańców, żebyśmy źle nie pojmowali lojalności sąsiedzkiej. Ponieważ od pewnego czasu obserwujemy pewną tendencję, zmniejszenie ilości zgłoszeń pochodzących od mieszkańców. Dlatego apelujemy: Jeżeli widzimy, że ktoś z naszych sąsiadów może utylizować w piecach odpady, prosimy o telefon do Sstraży Miejskiej. Każde takie zgłoszenie traktujemy naprawdę poważnie.

Zbigniew Szulada, komendant Straży Miejskiej

Straż Miejska zaprasza 15 grudnia na targowisko miejskie na wspólną akcją Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Wydziału Ochrony Środowiska. Odbędzie się tam prezentowana przez Straż Miejską metoda palenia w piecu „od góry”, Straż Pożarna zajmie się się kwestiami edukacyjnymi związanymi z czadem, natomiast Wydział Ochrony Środowiska przedstawi możliwości dofinansowania do wymian źródeł ciepła.

Wiceprezydent Paweł Szewczyk przypomniał także, że smog nie ma granic administracyjnych a na jakość powietrza w mieście wpływają nie tylko sami jego mieszkańcy, ale także gminy i powiaty ościenne. Dlatego, jak wskazał wiceprezydent, Urząd Miasta zabiega o to, aby programy wsparcia miały charakter wojewódzki. Takie czynności UM już podjął i zaangażował się w procedowanie zmian do ustawy dotyczącej handlu emisjami gazów cieplarnianych.
Środki wpływające z tego tytułu do budżetu państwa miały by, według poprawek w ustawie, być podzielone po równo dla państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki temu miasta takie jak Zduńska Wola mogłyby liczyć na duży zastrzyk finansowy wspierający gminy w zwiększeniu dopłat na wymiany pieców dla uboższych mieszkańców.

zdjęcia: mojazdunskawola.pl

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: