Zostało wydane zezwolenie na wybudowanie drogi do terenów rozwojowych w dzielnicy przemysłowej. Chodzi o tereny po północnej stronie ulicy Łaskiej.

Obserwuj nas:

Wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej do terenów rozwojowych w dzielnicy przemysłowej Zduńskiej Woli. Oznacza to, że przedsięwzięcie samorządu może być realizowane.

Decyzja wprowadza nowy podział geodezyjny i jednocześnie zastępuje pozwolenie na budowę.

W ubiegłym roku miasto zdecydowało się na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do terenów rozwojowych w dzielnicy przemysłowej przy ul. Łaskiej. To wydatek 80 tys. zł. Teraz samorząd uzyskał decyzję Starosty Zduńskowolskiego, która pozwala przeprowadzić w przyszłości planowaną inwestycję.

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, w skrócie ZRID, to decyzja administracyjna, która między innymi wprowadza nowy podział i scalenie nieruchomości zgodnie z potrzebami inwestora. Jednocześnie następuje przeniesienie własności nieruchomości z dotychczasowego właściciela na jednostkę samorządową. Udziela także inwestorowi pozwolenia na budowę drogi.

Planowana droga dojazdowa do terenów rozwojowych w dzielnicy przemysłowej w Zduńskiej Woli ma otworzyć dostęp do działek po północnej stronie Łaskiej. Chodzi o obszar na Krobanówku, między drogą wojewódzką nr 482 a torami kolejowymi.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: