Swoją działalność podsumowała Straż Miejska. Pierwsze sześć miesięcy tego roku to między innymi ponad setka spraw podjętych na podstawie miejskiego monitoringu.

Obserwuj nas:

Straż Miejska w Zduńskiej Woli podsumowała pierwsze półrocze swojej działalności. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. odnotowano 897 zgłoszeń od mieszkańców. Strażnicy nałożyli 121 mandatów karnych, 438 wezwań zakończyło się pouczeniem, ale 29 spraw skierowano do sądu. W jednym przypadku złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Najwięcej spraw, z jakimi mają do czynienia strażnicy to wykroczenia. Strażnikom udaje się sporo z nich wykryć dzięki miejskiemu monitoringowi. W ciągu pół roku podjęto 114 interwencji na podstawie obserwacji obrazu z kamer. Obsługa monitoringu zauważyła osoby popełniające wykroczenia bądź przestępstwa. 81 przypadków dotyczyło spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 12 zakłócenia porządku lub dewastacji mienia. Mandatami ukarano 35 osób, pouczono 116, a w 10 sprawach skierowano wniosek do sądu. W ciągu pół roku 58 razy nagranie z monitoringu zostały przekazane na potrzeby policji, sądu i prokuratury.

Strażnicy miejscy przeprowadzili kontrole dotyczące śmieci oraz odprowadzania ścieków na 27 posesjach. To było wspólne działanie pracownikami Biura Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Dzięki temu, zlikwidowano dwa nielegalne podłączenia kanalizacji ściekowej do rowów odprowadzających wodę deszczową. Wystawiono 7 mandatów karnych za niewłaściwe gospodarowanie odpadami, brak deklaracji śmieciowych, pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób niedozwolony.

Kolejnych 89 kontroli dotyczyło spalania w piecach w sezonie grzewczym odpadów. Kontrole zakończyły się wystawieniem 11 mandatów karnych i 13 pouczeniami. Pobrano 1 próbkę popiołu, która potwierdziła spalanie odpadów. Straż skierowała wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli. Postępowanie zakończyło się wyrokiem skazującym.

Obecnie w Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli zatrudnionych jest dziesięciu funkcjonariuszy. Straż ma dwa pojazdy służbowe: Fiata Doblo oraz Opla Combo.

Straż Miejska pracuje w systemie 8 godzinnym, dwuzmianowym przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7 – 22. W ramach zleconych zadań strażnicy wykonują swoje obowiązki również w święta i weekendy, kiedy to zabezpieczają przebieg imprez sportowych, rozrywkowych, kulturalnych.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: