07.01.2022

źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
opracowane przez mojazdunskawola.pl

Czym jest CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB jest poprawa jakości powietrza. Oczywiście poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – czyli emisji substancji powodujących smog. CEEB to również bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych. To miejsce gdzie w przyszłości będą dostępne informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Docelowo, system ułatwi pozyskanie informacji niezbędnych np. przy ubieganiu się o różne dofinansowania.

Szczegółowe dane o budynkach dostarczają znacząco więcej informacji na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić ma narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Co ciekawe, planowane jest też uruchomienie dodatkowych usług. Dzięki nim przyczyni się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa. Mowa tu o np. zamówieniu przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

Od 1 lipca 2021r. wszedł obowiązek złożenia deklaracji

Można to zrobić na dwa sposoby:
elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, edowód albo podpis kwalifikowany. Serdecznie polecam tę drogę. Najpierw warto zapoznać się z instrukcją, którą załączyłem do pobrania na końcu artykułu.
w wersji papierowej (do pobrania na stronie urzędu: FORMULARZ A oraz FORMULARZ B). Składamy ją osobiście w Urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją budynku. Możemy też wysłać ją tradycyjną pocztą (email nie wchodzi w grę).

CEEB to usługa, która daje możliwość zebrania danych w jednej, centralnej bazie informacji nt. źródeł ciepła i spalania paliw. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła. W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Teoretycznie, mieszkańcy bloków mogą odpuścić temat, o ile nie są właścicielami innych nieruchomości. Ale, jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła, np. kominek, bojler elektryczny lub koza, wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.

Warto wspomnieć, że za niedopełnienie tego obowiązku grozi nam kara w wysokości nawet 5000 złotych.

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które musimy zgłosić. Mamy więc:

 • miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza;
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy;
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem;
 • kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe;
 • piec kaflowy na paliwo stałe;
 • trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa;
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy;
 • kocioł olejowy;
 • pompa ciepła;
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny;
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji nie zgłaszamy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Mówimy tu np. panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory.
W deklaracji, dla pozycji „kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy” oraz „kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem” musimy dodać parę informacji. Należy wskazać klasę oraz liczbę zainstalowanych kotłów i rodzaj paliw, jakie są w nich używane. Klasę kotła możemy znaleźć najczęściej na tabliczce znamionowej, albo w dokumentach gwarancyjnych. W deklaracji klasy, które wybieramy to:

 • poniżej klasy 3 lub brak informacji,
 • klasa od 3 do 5
 • ekoprojekt.

Natomiast paliwa stałe, które wskazujemy to:

 • węgiel i paliwa węglopochodne,
 • pellet drzewny,
 • drewno kawałkowe oraz inny rodzaj biomasy.

Czy zgłaszamy do CEEB inne źródła ciepła niż te, które są wymienione w deklaracji?

Nie – nie zgłaszamy do CEEB innych źródeł ciepła niż te które są wymienione w deklaracji np. paneli fotowoltaicznych czy klimatyzatorów. W związku z tym, w wersji papierowej deklaracji nie dopisujemy ręcznie innych źródeł ciepła niż te, które zostały w niej wymienione.

Co jeżeli mam kominek bez funkcji c.o. i używam go sporadycznie, czy muszę zgłosić go do CEEB?

Tak, kominek używany nawet okazjonalnie zgłaszamy do CEEB, zaznaczając że jest on eksploatowany, nie zaznaczamy natomiast jaką pełni funkcję. Zawsze musimy mieć w głowie cel ewidencji – jeśli coś dymi, musimy to zgłosić.

Dwa rodzaje deklaracji – którą wybieramy?

Dla budynków mieszkalnych wybieramy deklarację – formularz A, dotyczy ona budynków jednorodzinnych – w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynków wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania. Tu musimy pamiętać, że budynek zbiorowego zamieszkania to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, i w szczególności jest to hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy. Ale nie tylko. Zaliczamy tu też schronisko, schronisko młodzieżowe, internat, dom studencki, budynek koszarowy, areszt śledczy itp., a także budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny.

Deklarację – formularz B, wypełniamy dla następujących rodzajów budynków i lokali: budynków biurowych, piekarni, wędzarni, budynków i lokali gastronomicznych, budynków i lokali – handlowo usługowych, budynków łączności, dworców i terminali, garaży, kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni, budynków i lokali przemysłowych, zbiorników, silosów a także dla budynków oraz lokali magazynowych. Wypełniamy go też dla ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków i lokali muzeów i bibliotek, szkół i instytucji badawczych, szpitali i zakładów opieki medycznej, kultury fizycznej, szklarni, tuneli foliowych, budynków gospodarstw rolnych, budynków i lokali przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego oraz czynności religijnych. Podobnie dla obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską oraz dla pozostałych budynków i lokali niemieszkalnych.

W jednym budynku znajduje się lokal mieszkalny i niemieszkalny, ale ogrzewane są z jednego źródła ciepła, którą deklarację mam wypełnić?

W przypadku kiedy w budynku jest jedno źródło ciepła dla lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego wystarczy, że wypełnimy jedną deklarację – formularz A albo B. Jeżeli przy budynku w lokalu mieszkalnym jest lokal niemieszkalny, który ma inne, odrębne źródło ciepła, to do formularza A dołączamy również formularz B.

W razie wątpliwości, warto zajrzeć na stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, gdzie znajdziemy odpowiedzi na wiele częstych pytań.

Kiedy musimy dokonać zgłoszenia?

Na zgłoszenie źródła ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 2021 mamy aż 12 miesięcy. Czas kończy się nam wraz z końcem czerwca 2022. Natomiast jeżeli uruchomiliśmy je po wspomnianym 1 lipca 2021, termin złożenia deklaracji ulega znaczącemu skróceniu. Wówczas mamy na to tylko 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Urzędnik, który otrzymał deklarację w wersji papierowej wprowadza ją do systemu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia jej przez nas. Tak dzieje się w przypadku zgłoszenia źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021. Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po tej dacie urzędnik ma obowiązek wprowadzić do systemu w terminie 30 dni.

Instrukcję jak wypełnić wniosek w wersji elektronicznej, załączyłem do pobrania poniżej: