Osoby, które chcą wziąć udział w głosowaniu 15 października, muszą być ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW). Wyjaśniamy jak sprawdzić swoje dane w spisie. To ważne, by mieć pewność, że jest się ujętym na liście wyborców w swojej lokalnej komisji.

Obserwuj nas:

Wszyscy obywatele polscy, którzy ukończyli 17 lat, mogą sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW). Zawiera informacje o tym do którego obwodu głosowania wyborca został przypisany i w którym lokalu wyborczym 15 października będzie jego nazwisko na spisie wyborców. Chodzi o to, by mieć pewność, że jest się do do spisu dołączonym tam, gdzie zamierza się zagłosować.

Dane w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW) można sprawdzić online albo złożyć wniosek o taką informację w Urzędzie Miasta Zduńska Wola. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 10 października.

Jak sprawdzić dane w Internecie?

Można sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, w tym informację o tym gdzie pójść na głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu oraz referendum przez serwis https://www.gov.pl/web/mobywatel. Trzeba zalogować się do niego na stronie: Zaloguj się do mObywatel.gov.pl.

Zalogować się można poprzez profil zaufany, korzystając z e-dowodu, albo zeskanowanie kodu QR w aplikacji mObywatel.

Aby uzyskać dostęp do swoich danych wymagane jest: zalogowanie się do usługi, a następnie przejście do sekcji „Twoje dane”, oraz do zakładki: „Centralny Rejestr Wyborców”.

Wniosek do urzędu na piśmie

Wniosek o dane z Centralnego Rejestru Wyborców można także złożyć na piśmie. Wniosek musi zostać doręczony do Urzędu Miasta Zduńska Wola najpóźniej 10 października 2023 r.

Można go złożyć osobiście w Kancelarii, ul. Stefana Złotnickiego 12, budynek nr 1 (wejście od strony parku), pokój nr 111 w poniedziałek w godz. 7.30 – 17 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Punkt kancelaryjny działa w Filii Miejskiego Domu Kultury, ul. 1 Maja 5-7 w poniedziałek w godz. 13 – 16 oraz w czwartek w godz. 7.30 – 11.30.

Składając wniosek osobiście, trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty, e-dowód lub paszport) oraz napisany i podpisany wniosek. We wniosku trzeba podać swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL i napisać jakie informacje chce się uzyskać.

Jak działa Centralny Rejestr Wyborców?

Centralny Rejestr Wyborców to spis, do którego trafiają wszyscy, którzy mają prawo wyborcze. Na jego podstawie są tworzone spisy wyborców, czyli listy osób, które mają prawo oddania głosu w konkretnej obwodowej komisji wyborczej. Centralny system komputerowy przypisuje osobę do właściwej komisji wyborczej. O przypisaniu do danej komisji decyduje adres zameldowania na pobyt stały.

Osoby zamieszkujące pod innym adresem niż adres stałego zameldowania oraz osoby nie posiadające zameldowania, aby zagłosować w miejscu pobytu, powinny złożyć w urzędzie wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: