17.08.2022

źródło: Urząd Miasta Zduńska Wola

Galopujące ceny opału i rosnąca inflacja drenują portfele zduńskowolan. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej wypłaci świadczenie mieszkańcom, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

Dodatek węglowy jest nowym świadczeniem. Program wspomoże zduńskowolan, którzy swoje domy ogrzewają węglem. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Mieszkańcy mogą składać wnioski do 30 listopada br. Ośrodek na wypłatę zapomogi ma trzydzieści dni od daty złożenia wniosku.

Wniosek możesz pobrać na końcu artykułu albo ściągnąć ze strony urzędu.

Kto otrzyma dodatek?

Gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa i piec kaflowy. Urządzenia zasilane muszą być węglem kamiennym, brykietem i pelletem, który zawiera minimum 85 procent węgla kamiennego.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Dodatek wynosi 3 tysiące złotych i jest wypłacany jednorazowo.

W jaki sposób złożysz wniosek?

  • Osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przy ulicy Królewskiej 8 w poniedziałki w godzinach 8:00–16:30, wtorki – piątki w godzinach 8:0 -15 :00.
  • Elektronicznie poprzez platformę e-PUAP. Pamiętaj też, że aby wniosek był ważny, musisz podpisać go elektronicznie lub potwierdzić poprzez profil zaufany.

Masz więcej pytań?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przy ulicy Królewskiej 8 obsługuje mieszkańców w poniedziałki w godzinach 8:00-16:30, wtorki – piątki w godzinach 8:00– 15:00. Możesz skontaktować się telefonicznie: 43 656 91 60 lub e-mailowo: sekretariat@mopscos.pl

Wniosek o dodatek węglowy: