12.01.2022

źródło: Urząd Miasta Zduńska Wola

Zduńska Wola walczy ze szkodliwym azbestem. Urząd przedłuża przyjmowanie wniosków na dofinansowanie usuwania materiałów azbestowych do końca lutego 2022r.

Dlaczego usuwanie azbestu jest ważne?

Azbest jest bardzo niebezpieczny dla naszego zdrowia. Jeśli oddychamy powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Szkodliwe działanie może ujawnić się nawet po wielu latach. Może wywołać przewlekłe zapalenie oskrzeli, pylicę, raka płuc czy układu pokarmowego. Najczęściej występuje on w eternicie, który niegdyś używany był do pokrywania dachów. Jeśli więc nadal masz nim pokryty dom, złóż wniosek o dofinansowanie.

Rada Miasta uchwaliła program jego unieszkodliwiania. Dotychczas udało się zlikwidować ponad 200 ton płyt azbestowych.

Urzędnicy pomogą uzyskać dotację na usuwanie z posesji oraz dachów eternitu, który zawiera azbest.
Jest to drogi proces, unieszkodliwiać azbest mogą tylko wykwalifikowane firmy, które robią to profesjonalnie i zachowują wszystkie normy bezpieczeństwa – mówi Alina Kubiak, dyrektor Biura Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska.

Przedstawiciele poznańskiej firmy Ekolog w imieniu urzędu pytali mieszkańców o zdemontowane i zgromadzone na posesjach wyroby azbestowe. Informacje pozyskane przez firmę pomogły zaktualizować program usuwania wyrobów zawierających azbest i wystąpić o dotację na ich unieszkodliwienie.

Chcesz pozbyć się azbestu ze swojej działki lub domu? Skontaktuj się z nami, chętnie wyjaśnimy jak możesz uzyskać dotację: tel. 43 825 02 37, e-mail: a.kowalska@zdunskawola.pl.

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości, z której będzie usuwany azbest. Nieruchomość ta musi być zlokalizowana na terenie miasta Zduńska Wola.

Na co można dostać dotację?

Dofinansowanie można przeznaczyć na pokrycie kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, które pochodząc z wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji.

Z dotacji nie można finansować zakupu i montażu nowego dachu.

Czy można samemu usunąć azbest i dostać dotację?

Nie, demontaż elementów azbestowych może być wykonywany tylko przez profesjonalne firmy. Miasto w drodze przetargu wyłoni jedną firmę, która będzie dokonywała takiego demontażu, transportu i unieszkodliwienia.

Co trzeba zrobić, aby dostać dotację?

Pobrać i wypełnić wniosek: Pobierz wniosek ze strony BIP, a następnie złożyć go osobiście lub listownie w  Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola (ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, budynek nr 2).

Kiedy należy złożyć wniosek?

Termin naboru ogłaszamy co roku jesienią.  Aktualnie trwa nabór wniosków – czas na złożenie wniosku jest do 28 lutego 2022r.  

Czy należy informować o azbestowych elementach swojego domu?

Jeśli do budowy Twojego domu wykorzystano materiały z azbestem, o tym poinformować Urząd Miasta.
Jakie dokumenty należy dostarczyć?