Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli świętuje jubileusz 60-lecia istnienia a także 20-lecia nadania imienia.

Obserwuj nas:

Od 60 lat w miejski krajobraz wpisuje się Szkoła Podstawowa nr 9 w Zduńskiej Woli. W tym roku świętuje swój okrągły jubileusz działalności, ale także 20-lecie nadanie jej nowego imienia. Od 2003 roku jej patronem jest Jan Paweł II.

Uroczystości jubileuszowe odbywają się już od niedzieli, 22 października, kiedy to zainaugurowano je podczas uroczystej mszy. 23 października odbył się w szkole Dzień Papieski. Uroczysty, jubileuszowy apel szkolny zorganizowano w środę, 25 października.

W uroczystościach w szkole brali udział między innymi absolwenci oraz emerytowani nauczyciele. Na jubileuszu pojawili się między innymi Jan i Jadwiga Królikowscy. Dyrekcja szkoły przyjmowała gratulacje także od prezydenta Zduńskiej Woli Konrada Pokory, który przypomniał, że sam jest wychowankiem placówki.

Podczas uroczystego apelu w szkole przygotowano część artystyczną poświęconą patronowi szkoły. Odbyło się także odnowienie ślubowania uczniów, którzy zobowiązali się dbać o dobre imię szkoły. Prezydent wręczył również nagrody zwycięzcom konkursu papieskiego. Po uroczystości chętni mogli zregenerować siły w „kawiarence papieskiej”.

Z historii szkoły

Szkoła Podstawowa nr 9  w Zduńskiej Woli to siedemsetna Szkoła „Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego”. Budynek został wybudowany ze składek mieszkańców Zduńskiej Woli i oddany do użytku we wrześniu 1963 roku. Szkoła już wtedy zaczęła działać. W 1973 roku wybudowano szkolny basen, którego projektantem był Mirosław Drabiński. Początkowo był on planowany jako przeciwpożarowy, ale staraniem społeczników powstał jako kryta pływalnia.

Szkoła została zaplanowana jako budynek parterowy, na wzór szkół szwedzkich z trzema oddzielnymi pawilonami i tak zwanymi wybiegami dla uczniów.

W dniu otwarcia szkole przyporządkowano numer 9 i nadano imię Ludwika Waryńskiego. Twórca „Wielkiego Proletariatu” był patronem szkoły do 1995 roku. Wówczas Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o zmianie imienia. W 2002 roku rozpoczęto proces nadania szkole imienia Jana Pawła II, co nastąpiło w 2003 roku.

Pierwszym dyrektorem szkoły był Czesław Gołoś. W roku powstania w dziewiątce pracowało 23 nauczycieli. Obecnie radę pedagogiczną tworzy 69 osób. W całej historii placówki pracowało w niej 250 nauczycieli. Obecnie szkoła to ponad 400 uczniów uczących się w 21 oddziałach. Szkołą nr 9 kieruje Małgorzata Marcinkowska, a jej zastępcą jest Marcin Nawrocki.

Szkoła zaplanowała w tym tygodniu jeszcze kilka uroczystości. W czwartek, 26 października o godzinie 9:00 zaplanowano ślubowanie klas pierwszych, a o 10:40 uroczysty apel przy sztandarze. W piątek, 27 października, w szkole odbędzie się Dzień Misyjny i szkolna akcja charytatywna. Będzie to zbiórka dla szkoły im. Jana Pawła II w Ugandzie.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: