Chodnik w Tymienicach, wymiana ogrodzenia w kościele Korczewie, odwodnienie kaplicy w Strońsku i instalacje w dzwonnicy w Szadku. Gminy powiatu uzyskały kolejne dofinansowania w rządowych programach.

Obserwuj nas:

Tymienice z nowym chodnikiem

Gmina Zduńska Wola w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskała dofinansowanie do zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegającego na  przebudowie drogi gminnej nr 119069E we wsi Tymienice w zakresie budowy chodnika oraz wyniesionego przejścia dla pieszych.

Projekt inwestycji przewiduje wykonanie chodnika o długości około 200m, szerokości 1,5 m oraz nawierzchni z kostki betonowej. W ramach zadania wykonane zostanie również wyniesione przejście dla pieszych o szerokości 2,5m oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi. W obrębie przejścia zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30km/h.

Realizacja zadania ma wpłynąć pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa szczególnie niechronionych uczestników ruchu drogowego – przede wszystkim dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół i przedszkoli oraz osób korzystających z komunikacji publicznej.

Przewidywany koszt inwestycji wynosi 201597zł, dofinansowanie z rządowego programu, w wysokości 80% wyniesie około 160 tysięcy złotych.

Korczew, Strońsko i Szadek na zabytki

Ogłoszono także wyniki drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W tej turze dofinansowanie otrzymają trzy gminy z naszego powiatu: Gmina Zduńska Wola, Gmina Zapolice oraz Gmina i Miasto Szadek.

Jedną z inwestycji jest przebudowa ogrodzenia przy kościele parafialnym św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy w Korczewie. Inwestycja polega na przeprowadzeniu robót budowlanych związanych z przebudową ogrodzenia w otoczeniu zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy Męczennicy w Korczewie. Przewidywana wartość inwestycji to ponad 450 tysięcy złotych, z czego kwota wnioskowanego dofinansowania to aż 441 tysięcy złotych.

W ramach tej samej edycji rządowego programu, gmina Zapolice otrzymała dofinansowanie do budowy odwodnienia kaplicy cmentarnej z XIX wieku w Strońsku. Wnioskowana kwota dofinansowania w tym wypadku to 300 tysięcy złotych.

Ponad 480 tysięcy złotych wnioskowanego dofinansowania uzyskała także Gmina i Miasto Szadek. Inwestycja obejmować będzie wykonanie instalacji elektrycznych, alarmowych i odgromnych oraz projekt remontu konstrukcji drewnianej wnętrza dzwonnicy.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: