W tym roku UM będzie kontynuować niektóre zadania, jakie rozpoczęły się w 2023 roku. Na liście są i inwestycje i przygotowywana dokumentacja.

Obserwuj nas:

Tak zwane wydatki niewygasające to zadania jakie samorząd rozpoczął w poprzednim roku budżetowym, ale ich zakończenie i finansowanie przechodzi na rok kolejny. W Zduńskiej Woli łącznie takich przedsięwzięć jest kilka, na łączną kwotę 2,3 mln zł. Realizacja większości planowana jest do połowy 2024 roku.

Wydatki jakie przeszły na rok 2024 w Zduńskiej Woli w większości dotyczą przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej dróg i chodników. I tak do końca marca przedłużono termin wykonania projektu na budowę drogi dojazdowej do terenów rozwojowych w dzielnicy przemysłowej przy ul. Łaskiej. To wydatek 80 tys. zł.

Do końca czerwca przesunięty został termin przygotowania dokumentacji projektowej na budowę ulic Jana Długosza i Krańcowej za 88 tys. zł. W tym samym terminie powstać ma dokumentacja przebudowy ul. Kryształowej za 90 tys. zł oraz dokumentacja drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe od skrzyżowania ulic Łaskiej i Murarskiej za 50 tys. zł. Ponadto do połowy roku powstać ma dokumentacja przebudowy chodników na osiedlu Południe.

Miasto do połowy 2024 roku będzie też miało dokumentację projektową termomodernizacji budynków komunalnych. To zadanie kosztować ma 249 tys. zł.

Inwestycje rozpoczęte w 2023 roku, jakie zostaną zakończone w roku 2024 to przebudowa ul. Dobrej, co kosztować ma 596 tys. zł oraz zadanie pod nazwą „Zielona ulica fabryczna – pierwszy woonerf w Zduńskiej Woli” za 605 tys. zł. Terminy dla obu to koniec czerwca 2024 r.

W tym roku zakończyć się ma także pierwszy etap przebudowy budynku nr 3 Urzędu Miasta Zduńska Wola. To koszty 175 tys. zł. Z kolei 375 tys. zł to wydatek przeniesiony na 2024 rok, a dotyczący budowy parku kieszonkowego na osiedlu Jana Pawła II. To zadanie ma zakończyć się w maju.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: