Zlecone zostało opracowanie projektu budowlanego, a Rada Miasta Zduńska Wola przyjęła zasady, na jakich mieszkania będą wynajmowane.

Obserwuj nas:

Zduńska Wola jako udziałowiec SIM KZN Łódzkie Centrum, może przystąpić do budowy mieszkań na wynajem. Miasto zabezpieczyło pod przyszłe bloki mieszkalne działki przy ul. Józefa Chełmońskiego. W przygotowaniu jest dokumentacja, zlecona przez spółkę.  Rada Miasta Zduńska Wola natomiast przyjęła uchwałę, jak określa zasady naboru wniosków na najem lokali.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krajowego Zasobu Nieruchomości to pomysł na budowanie tanich mieszkań. Zduńska Wola przystąpiła do spółki SIM KZN Łódzkie Centrum z innymi samorządami w województwie, a akt założycielski spółki został podpisany 4 kwietnia 2022 r.  Miasto wniosło do spółki aportem grunty pod budowę oraz dotację z  Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Planowana inwestycja, to budowa dwóch bloków mieszkalnych przy ul. Chełmońskiego 7 w Zduńskiej Woli, a jej wartość oceniono na ponad 19,6 mln zł. Powstać ma 56 mieszkań. Średnia planowana powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego to 50 mkw. Perspektywa realizacji to rok 2025.

Spółka SIM KZN Łódzkie Centrum zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Zduńskiej Woli przy ul. Józefa Chełmońskiego 7 na terenie działek o nr ew. 72/36, 71/20, 71/18 obręb 0012”. Spośród trzynastu złożonych ofert w połowie czerwca 2023 roku wybrano tę Pracowni Projektowania i Realizacji Abramski i Żurek s.c z Gdańska. Sporządzi projekt za cenę 289 050 zł. Projekt powinien być gotowy do końca roku.

Rada Miasta Zduńska Wola tymczasem przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania. Ustalono w niej między innymi dodatkowe kryteria pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzania oceny.  Te przyjęte przez radę  przepisy będą mieć zastosowanie właśnie przy naborze wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań, które będą budowane przez SIM KZN Łódzkie Centrum. Podobne uchwały przyjęły także inne samorządy uczestniczące w przedsięwzięciu. W ten sposób wspólne zasady będą obowiązywały w każdej z gmin będących udziałowcami SIM.

Spółka SIM KZN Łódzkie Centrum  została zawiązana i jej akt założycielski został podpisany 4 kwietnia 2022.  r. Ustalono, że kapitał zakładowy SIM KZN Łódzkie Centrum wynosić będzie 27 milinów złotych. Finansowanie uzupełni grant z Funduszu Dopłat i preferencyjny kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach inwestycji SIM zaplanowano budowę  około tysiąca mieszkań na terenie każdego z samorządów tworzących spółkę. SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. ma siedzibę w Tomaszowie Mazowieckim.
Wspólnikami są Biała Rawska, Działoszyn, Inowłódz,  Koluszki, Nowe Miasto nad Pilicą, Pajęczno, Ujazd, Zduńska Wola i Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości.

Podstawowym celem działalności  spółki jest budowanie domów mieszkalnych, by systematycznie zwiększać liczbę tanich mieszkań dla osób o niskich lub umiarkowanych dochodach oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o SIM na terenie dziewięciu miast i gmin na działkach wniesionych aportem pod przyszłą zabudowę budynków wielorodzinnych.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: