19.10.2022

VI Krajowy Kongres Sekretarzy tradycyjnie jest okazją do rozmowy o kluczowych wyzwaniach, jakie czekają w najbliższych miesiącach polskie samorządy. Wydarzenie odbywa się w dniach 19-20 października w Warszawie.

Organizatorami Kongresu są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajowa Rada Forów Sekretarzy.

źródło: materiały Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Sprawdź pozostałe newsy ze Zduńskiej Woli

Kongres jest ogólnopolskim wydarzeniem dotyczącym bieżących, najważniejszych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego i roli Sekretarzy. Jest także miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między nimi. Oprócz Sekretarzy i ekspertów w Kongresie biorą udział przedstawiciele rządu oraz organizacji międzynarodowych – mówi o Kongresie Andrzej Wojewódzki, Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy, Sekretarz Miasta Lublin.

Trudno wyobrazić sobie rozmowę o efektywnie działającym i przygotowanym na zmiany samorządzie terytorialnym bez Sekretarzy. To właśnie pracownicy – menedżerowie JST najlepiej znają aktualne potrzeby swoich jednostek i społeczności lokalnych, na rzecz których organizują świadczone przez urząd usługi. Kongres, jak zwykle, organizujemy w ścisłej współpracy z Sekretarzami, którzy jak co roku współtworzą Program wydarzenia.

Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu FRDL

Stronę rządową na Kongresie reprezentować będą: Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Włodzimierz Tomaszewski – Minister – członek Rady Ministrów. Swoje prelekcje wygłoszą też przedstawiciele kilku najważniejszych z punktu widzenia organizacji pracy urzędów instytucji,: NIK, UODO, UZP, PIP oraz K.R. RIO.

Omawiane podczas Kongresu zagadnienia dotyczyć będą całego spektrum tematów, ważnych z perspektywy Sekretarzy m.in. rozwoju i komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi i przyszłych kompetencji w zmieniającym się środowisku zewnętrznym.

Jak zwykle nie zabraknie tematów związanych z informatyzacją i cyfryzacją urzędu oraz z cyberbezpieczeństwem. Uczestnicy wydarzenia będą dyskutować z wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach m.in. o najważniejszych zmianach legislacyjnych, dotyczących m.in. digitalizacji, zmian w prawie pracy czy zgłaszania naruszeń prawa. Podczas Kongresu poznamy też zwycięzców konkursu Fundacji. Organizatorzy nagrodzą samorządowców za wdrożenie najlepszych praktyk w zarządzaniu w JST.

Kongres podsumuje debata

Debata „Wyzwania samorządu, a status i rola Sekretarza”, w której udział wezmą: dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL, Włodzimierz Tomaszewski – członek Rady Ministrów, oraz reprezentanci Krajowej Rady Forów Sekretarzy: Andrzej Wojewódzki – Przewodniczący, Sekretarz Miasta Lublin, dr Bogusław Suwara – II Wiceprzewodniczący, Sekretarz Miasta Wejherowa oraz Anna Pisarczyk – Członek Zarządu, Sekretarz Gminy Zagnańsk.

Swoich patronatów i partnerstw udzieliło Kongresowi Sekretarzy wiele ważnych instytucji. Honorowy Partner Merytoryczny – Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. Partner Międzynarodowy: ICMA Europe. Patronat Honorowy: Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji. Patronaty Merytoryczne: Giełda Papierów Wartościowych, Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Najwyższa Izba Kontroli, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Ochrony Danych Osobowych i Państwowa Inspekcja Pracy.

Partnerami biznesowi zostali: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp.k., o4b, Wolters Kluwer, Rekord SI, firma Comarch oraz eSesja. Patronaty Środowiskowe: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Polskie Regiony i Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza oraz liczne inne organizacje regionalne oraz media samorządowe i lokalne.

Zduńska Wola bierze udział

W poprzednich edycjach, urzędnicy z naszych samorządów prężnie reprezentowali Zduńską Wolę. Podobnie jest w tym roku.

Decyzja dotycząca udziału w Kongresie podyktowana była chęcią ugruntowania i poszerzenia wiedzy z zakresu administracji publicznej, w szczególności administracji samorządowej. Niestabilność przepisów prawa to największy problem z jakim borykamy się w swojej pracy. Możliwość osobistego spotkania się z ekspertami, dyskusja i wymiana doświadczeń z Koleżankami i Kolegami „po fachu” to niewątpliwe atuty tego wydarzenia.

Izabela Dobrowolska, Sekretarz Miasta Zduńska Wola

Miło mi również poinformować, że jako jedyny zduńskowolski portal informacyjny, mojazdunskawola.pl jest partonem medialnym wydarzenia.

Chcesz być na bieżąco z nowościami na stronie? Obserwuj te profile:
Facebook, Instagram, Twitter, TikTok