Można napisać fraszkę, wiersz, albo wspomnienia prozą. Na takie prace czekają organizatorzy konkursu literackiego „Moje Karsznice”.

Obserwuj nas:

Konkurs literacki to kolejna propozycja związana z obchodami 90-lecia osiedla Karsznice. Mieszkańcy mogą przygotować swoje prace do końca października.

Organizatorem konkursu jest Społeczny Komitet Obchodów Jubileuszu 90-lecia Osiedla Karsznice oraz Filia Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli Karsznicach.

Jako organizatorzy konkursu ciekawi jesteśmy refleksji i przemyśleń młodego pokolenia oraz osób dorosłych i starszych wiekiem na temat tego urokliwego, z bogatą historią osiedla i jego zakątków oraz mieszkańców – naszych sąsiadów i nas samych. Jak postrzegamy czas naszego dzieciństwa, szkoły, młodości, życia rodzinnego i pracy zawodowej. Czy i w jaki sposób odnajdujemy swoje miejsce w obecnej rzeczywistości Karsznic. Jaki wpływ na naszą codzienność ma działalność kulturalna, oświatowa oraz integracyjna w szkole, domu kultury i na terenie osiedla. są sugestie, ale tematyka prac jest dowolna, jednak mieszcząca się w ramach osiedla Karsznice.

Anna Andrych, zduńskowolska poetka, organizatorka Konkursu

Do udziału w konkursie organizatorzy zachęcają mieszkańców osiedla Karsznice, a także zamieszkałych w Zduńskiej Woli byłych pracowników PKP, uczniów Zespołu Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli oraz Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kolejarzy Polskich, pedagogów i pracowników obecnych i byłych szkół oraz Publicznego Przedszkola nr 7 „Pod Zielonym Semaforem” oraz wszystkich chętnych mieszkańców Zduńskiej Woli.

Konkurs literacki „Moje Karsznice” odbywa się pod patronatem: Prezydenta Miasta Zduńska Wola Konrada Pokory oraz Starosty Powiatu Zduńskowolskiego Hanny Iwaniuk.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
Kat. I – uczniowie karsznickich szkół,
Kat. II – dorośli

Formy literackie:

  1. Fraszka – każdy autor może dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą od 1 do maksimum 5 fraszek
  2. Wiersz – od 1 do maksimum 3 wierszy
  3. Wspomnienie (pisane prozą) – od 1 do 3 stron formatu A-4 (tzw. maszynopisu).

Prace należy wydrukować w 3 egzemplarzach; jeśli nie jest to możliwe, prosimy 1 dostarczyć.

Osoby starsze mogą pisać odręcznie, długopisem, ale warunkiem przyjęcia prac jest bardzo czytelne pismo.

Każdy uczestnik konkursu proszony jest o umieszczenie na początku każdej kartki z pracą konkursową – wybranego (wymyślonego przez siebie) godła, np. Godło „Biała róża”, Godło „Lotnik”, itp. – wyłącznie słowne. Obok godła należy wpisać numer kategorii wiekowej w następujący sposób:
Uczniowie – kat. I
Dorośli – kat. II
Prace literackie umieszczamy w dużej kopercie, na której piszemy: Konkurs Literacki „Moje Karsznice”. Natomiast swoje imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail – piszemy na kartce, którą wkładamy do małej koperty i zaklejamy. Na tej kopercie wpisujemy wyłącznie swoje godło i umieszczamy ją w dużej kopercie z pracami literackimi.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac to 31 października 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2023 r.

Przyjmowane są w Filii Miejskiego Domu Kultury w Karsznicach przy ul. 1 Maja 5-7, 98-220 Zduńska Wola.

Jury konkursu dokona oceny prac przyznając I, II, III miejsce i wyróżnienia w każdej kategorii. Będą to nagrody i wyróżnienia rzeczowe – pamiątkowe niespodzianki. Jury może uhonorować więcej lub mniej prac konkursowych, w zależności od ich walorów.

Warunkiem rozstrzygania konkursu jest dostarczenie przez minimum pięć osób fraszek, wierszy i wspomnień.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: