Dwoje karszniczan zostało kolejnymi laureatami Medalu „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli”. Rada Miasta Zduńska Wola podjęła uchwały w tej sprawie podczas sesji 21 września 2023 roku.

Obserwuj nas:

Rada Miasta Zduńska Wola uhonorowała kolejnych mieszkańców Medalem „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli”. Zdecydowano o przyznaniu wyróżnień dla Feliksy Madalińskiej oraz dla Czesława Boczka. Oboje są mieszkańcami osiedla Karsznice i społecznikami, działającymi na rzecz lokalnej wspólnoty.

Czesław Boczek jest inicjatorem powstania Skansenu Lokomotyw i Urządzeń Technicznych w Zduńskiej Woli Karsznicach, a także kustoszem w obiekcie, który jest obecnie filią Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Czesław Boczek jest emerytowanym maszynistą i pasjonatem kolejnictwa.

Jest także inicjatorem powstania Stowarzyszenia Miłośników Kolei i prezesem tej organizacji. Jest także przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Terenowej Organizacji Emerytów ZZK PKP Zduńska Wola Karsznice oraz prezesem Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Feliksa Madalińska to emerytowana nauczycielka przedszkola w Zduńskiej Woli Karsznicach. W kolejowym przedszkolu przepracowała 37 lat.  W latach 1963 – 1983 pełniła funkcję dyrektora placówki. Od 1992 roku wychowawczyni kilku pokoleń karszniczan  jest na emeryturze.

Feliksa Madalińska to strażniczka karsznickiej historii, dbająca o zachowanie pamiątek dotyczących powstania osiedla, jak i magistrali kolejowej Śląsk – Porty.

O nadaniu medalu na wniosek mieszkańców osiedla Karsznice  zdecydowała Rada Miasta Zduńska Wola uchwałami przyjętymi 21 września 2023 roku. Weszły w życie z dniem podjęcia. Wnioski zaopiniowała wcześniej Kapituła Medalu.

Laureaci Medalu „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli”:

 • 2000 rok: założyciel Miasta Stefan Prawdzic Złotnicki (medal przekazano Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola)
 • 2004 rok: Chór „Złota Jesień”
 • 2005 rok: Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Zduńskowolanie”
 • 2005 rok: ks. Leszek Wojtyś
 • 2005 rok: Jerzy Chrzanowski
 • 2006 rok: prof. Daniel Hanoch Wagner
 • 2007 rok: ks. Wiesław Jonczyk
 • 2007 rok: Produkcyjno-Handlowa Spółdzielnia Inwalidów „BONEX”
 • 2007 rok: Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Zduńskiej Woli
 • 2008 rok: Stefan Warulik
 • 2008 rok: Jerzy Kozłowski
 • 2008 rok: Eugeniusz Kaleta
 • 2008 rok: Stanisław Urbaś
 • 2008 rok: Tadeusz Zawadowski
 • 2008 rok: Joanna Dobrowolska
 • 2011 rok: Aleksander Błaszczyk
 • 2012 rok: ks. Józef Nocny
 • 2012 rok: Mirosław Drabiński
 • 2012 rok: Zbigniew Staniucha
 • 2013 rok: Maria Donat
 • 2013 rok: Roman Tomaszewski
 • 2016 rok: Flavio Peloso
 • 2016 rok: Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli
 • 2017 rok: Ochotnicza Straż Pożarna w Zduńskiej Woli
 • 2017 rok: Stefania Idziak
 • 2018 rok: ks. dr. Krzysztof Miś
 • 2020 rok: Jacek Hillebrand
 • 2020 rok: Radosław Sieradzki
 • 2020 rok: Jolanta Pustelnik
 • 2022 rok: dr Jakub Lemberg
 • 2023 rok: Feliksa Madalińska
 • 2023 rok: Czesław Boczek

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: