07.09.2022

Ważne zmiany dla kierowców. Nie będą już wydawane karty pojazdu i nalepki kontrolne.

Jak czytamy w komunikacie resortu infrastruktury, wydawanie karty pojazdu i nalepki kontrolnej nie jest już konieczne, ponieważ organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Także właściciel, dzięki aplikacji mPojazd, może sprawdzić historię pojazdu on-line.

Dzięki zmianie przepisów właściciele oszczędzą podczas rejestracji samochodu osobowego, np. sprowadzonego z zagranicy, 94,50 zł (karta pojazdu – 75,00 zł, nalepka kontrolna – 18,50 zł, opłata ewidencyjna – 1,00 zł), a w przypadku rejestracji pojazdu wcześniej zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i bez zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych – 19,00 zł (nalepka kontrolna – 18,50 zł, opłata ewidencyjna – 0,50 zł).

Koszt zarejestrowania od 5 września br. samochodu osobowego w ww. przypadkach wyniesie 161,50 zł (obecnie koszt zarejestrowania samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy to 256,00 zł, a koszt zarejestrowania samochodu osobowego wcześniej zarejestrowanego na terytorium RP bez zachowania dotychczasowych tablic – 180,50 zł).

Przypominamy, że od 31 stycznia br. możliwe jest zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu. Dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie trzeba ponosić opłaty za nowe tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną. Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80,00 zł.

Koszt zarejestrowania od 31 stycznia br. samochodu osobowego przy zachowaniu tablic rejestracyjnych poprzedniego właściciela pojazdu wynosi 81,00 zł, a w przypadku, gdy nie wydaje się pozwolenia czasowego – 67,00 zł.

Zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu jest możliwe, jeżeli był on zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ma czytelne, utrzymane w należytym stanie tablice zgodne z obowiązującym wzorem. Możliwość zachowania tablic rejestracyjnych nie dotyczy tzw. czarnych tablic rejestracyjnych oraz białych z flagą PL.

Od 31 stycznia 2022 r. można też wycofać czasowo z ruchu uszkodzony samochód osobowy. W przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku) wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu.

Przywrócenie do ruchu wiąże się z przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. Ta zmiana pozwala właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu.