Starosta i Prezydent Miasta zapraszają do udziału w konsultacjach w sprawie projektu przebudowy ulicy Spacerowej na odcinku od skrzyżowania z Łódzką do skrzyżowania z Szadkowską.

Obserwuj nas:

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 – ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową 4907E ul. Szadkowska, a ich celem pozyskanie opinii na temat projektu.

Konsultacje odbędą się w dniu 2 października 2023 r. o godzinie 16:00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury „Na pięterku”, ul. Kilińskiego 17 w Zduńskiej Woli.

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania, podczas którego projektant przedstawi koncepcję projektową przebudowy ul. Spacerowej na odcinku od ul. Szadkowskiej do ul. Łódzkiej. Uwagi do ww. koncepcji będzie można zgłaszać w trakcie spotkania a także w formie pisemnych wniosków złożonych do Starosty Zduńskowolskiego do dnia 6 października 2023 r.

Z koncepcją przebudowy można zapoznać się także w poniższych plikach:

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: