15.09.2022

Minęły trzy lata od ścięcia topoli przy ulicy Piwnej. Co zmieniło się od tego czasu w podejściu urzędów do zduńskowolskich inwestycji związanych z miejską zielenią?

Postanowiłem zapytać Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe o „architekta zieleni” oraz kodeks „dobrych praktyk”, o których wspominano przy tamtym wydarzeniu.

Topola przy Piwnej, a właściwie jej ścięcie, stało się jednym z najbardziej angażujących społecznie wydarzeń 2019 roku. Mieszkańcy Zduńskiej Woli tłumnie gromadzili się pod samym drzewem i w internecie. Ścięcia jednak nie udało się powstrzymać.
Na miejscu pojawili się wówczas zarówno prezydent miasta, Konrad Pokora, jak i starosta Hanna Iwaniuk. Oboje obiecywali, że będą baczniej przyglądać się samorządowym inwestycjom w przyszłości.

Miejskiego architekta zieleni nie ma, ale powstał kodeks zasad

Po trzech latach doczekaliśmy się opublikowanego przez urząd miasta Kodeksu Zarządzania Zielenią Miejską. Wierzcie lub nie, ale to ponad setka stron z naprawdę dobrze przedstawionymi informacjami. Jeśli nie wierzycie, macie go poniżej do bezpośredniego ściągnięcia w formie pdf.

Dokument ten zawiera wytyczne i standardy dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej w Zduńskiej Woli. Jego wprowadzenie miało przyczynić się do realizacji postulatów ekologicznych w zakresie projektowanych rozwiązań przestrzennych w naszym otoczeniu. Ponadto ma usprawnić procedury projektowe, realizacyjne i pielęgnacyjne, obniży koszty urządzania i utrzymania terenów rekreacyjnych oraz zapewni przejrzystość działań administracyjnych.

Wdrożenie dokumentu ma zapobiegać bezzasadnemu usuwaniu drzew i pomóc w ich zachowaniu

Wydaje się, że samorządy wzięły sobie do serca fakt, że mieszkańcy Zduńskiej Woli potrzebują i chcą więcej zieleni w mieście. Przy opracowaniu kodeksu zasad zaangażowano do współpracy również stowarzyszenie Zielona Wola, które jak żadne inne, patrzy na ręce urzędnikom. Przynajmniej w temacie szeroko rozumianej ekologii.

Miasto Zduńska Wola i Powiat Zduńskowolski będą podpisywać umowę o ustanowieniu partnerstwa i przekazaniu przez powiat środków finansowych na wydruk kodeksu zasad. Ma on zostać dostarczony do jednostek – tych zobligowanych do jego przestrzegania, jak i tych zainteresowanych dobrowolnym wdrożeniem dokumentu. Sprawa ta ma być poruszana na wrześniowej sesji Rady Powiatu.

W Urzędzie Miasta pracuje osoba, która odpowiedzialna jest za miejską zieleń. Zajmuje się ona między innymi kontrolą stanu zdrowotnego drzew stanowiących pomniki przyrody oraz inicjowaniem niezbędnych badań i działań pielęgnacyjnych mających na celu zapewnienie ochrony czynnej tych obiektów, realizacją nasadzeń oraz prac pielęgnacyjnych drzewostanu rosnącego na terenach miejskich oraz pasach dróg miejskich.

Miasto aktywnie inwestuje w zielone tereny

Przebudowany Pasaż Powstańców Śląskich, czyli Pasaż Pawła Królikowskiego stał się oazą zieleni z bujnymi nasadzeniami w centrum miasta. Przyrodniczą metamorfozę przeszła też działka przy ulicy Sieradzkiej 31. Powstał tam pierwszy w Zduńskiej Woli kieszonkowy park – idealne miejsce do odpoczynku.

W tym roku także uruchomiony został pierwszy w historii Zduńskiej Woli Zielony Budżet. Mieszkańcy zgłosili do niego jedenaście przyrodniczych pomysłów. Jak informuje Urząd Miasta, dwa z nich urząd zrealizuje w przyszłym roku.

Strony: 1 2