O pieniądze na trzy projekty stara się Zduńska Wola. Samorząd złożył wnioski o dotacje do kolejnej edycji rządowego programu inwestycyjnego pod nazwą „Polski Ład”.

Obserwuj nas:

Na trzy kolejne inwestycje w Zduńskiej Woli zostały złożone wnioski do Rządowego Funduszu „Polski Ład” Programu Inwestycji Strategicznych. To przebudowa ulic na osiedlu Nowe Miasto, przebudowa placu Wolności oraz budowa pomostu na zbiorniku Kępina.

Miasto chce otrzymać dofinansowanie na projekty w ramach każdego z limitów, jakie oferuje program. Samorząd może ubiegać się o dotację na inwestycję do 30 mln zł wartości, do 8 mln zł oraz do 2 mln zł.

Nowe drogi na Nowym Mieście

Wniosek o najwyższą z tych kwot dotyczy kompleksowej przebudowy ulic na osiedlu Nowe Miasto. Samorząd ma plan, jak przebudować drogi w obrębie ulic Jodłowa, Świerkowa i Borowa. Osiedle, na którym w ostatnich latach intensywnie powstają domy jednorodzinne, potrzebuje teraz także infrastruktury, czyli na przykład utwardzonych dróg, ale także kanalizacji deszczowej czy oświetlenia.

Inwestycja na Nowym Mieście objęłaby przebudowę 23 dróg gminnych o łącznej długości około 9,5 kilometra. Mają od stu do kilkuset metrów długości. To ul. Liściasta, ul. Głogowa, ul. Czeremchy, ul. Orzechowa, ul. Kalinowa, ul. Piniowa, ul. Platanowa, ul. Cyprysowa, ul. Cedrowa, ul. Kosodrzewiny, ul. Magnoliowa, ul. Leśna, ul. Leszczynowa, ul. Jarzębinowa, ul. Akacjowa, ul. Cisowa, ul. Dębowa, ul. Modrzewiowa, ul. Bukowa, ul. Jaworowa, ul. Jesionowa, ul. Wiązowa, ul. Kasztanowa.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej na wszystkich drogach objętych projektem. Natomiast na 9 ulicach planuje się budowę chodnika i ścieżki pieszo rowerowej. Chodzi o ulice Orzechową, Kalinową, Platanową, Cyprysową, Kosodrzewiny, Leśną, Leszczynową, Jarzębinową i Dębową. Na czterech ulicach: Czeremchy, Cedrowej, Akacjowej i Cisowej wybudowany zostanie chodnik.

Z kolei na 12 drogach na osiedlu Nowe Miasto wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. To ulice Czeremchy Kalinowa, Piniowa, Platanowa, Cyprysowa, Leśna, Leszczynowa, Jarzębinowa, Akacjowa, Cisowa, Dębowa, Jaworowa. Na pozostałych będzie odwodnienie powierzchniowe. Jest także palowana budowa oświetlenia przy 15 ulicach, które jeszcze go nie mają.

Zduńska Wola złożyła wniosek o ponad 28 mln zł. Wkład własny ma wynieść niecałe 1,5 mln zł. To 5 proc. wartości zadania. Samorząd chciałby zakończyć inwestycję do końca listopada 2026 roku.

Plac Wolności na zielono

Zduńska Wola złożyła również wniosek o dofinansowanie przebudowy pl. Wolności. To inwestycja pod nazwą „Zielona transformacja śródmieścia miasta – przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli”.

W mieście ma dzięki temu powstać miejsce spotkań społeczności lokalnej, a przy tym obszar, w którym zostanie przywrócona funkcja kulturalna i gospodarcza centrum miasta. Dzięki przebudowie plac Wolności ma stać się miejscem rekreacji.

Najważniejsze elementy tego projektu, to zamknięcie dla ruchu pojazdów południowej części pl. Wolności i wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Łaskiej i Kościelnej.

Ta część pl. Wolności ma zyskać nową nawierzchnię i więcej zieleni. Chodzi o zmianę obecnego charakteru ulicy i zmiana jej funkcji transportowej na rekreacyjną, dostępną dla mieszkańców. Powstanie tam część piesza o szerokości 10 m, z kolei przewidziano zwężenie jezdni do 3,5 m i wyłożenie jej kostką pochodzącą z rozbiórki parkingu. Z kolei nawierzchnia tam, gdzie jest parking powstanie nawierzchnia glinkowo – żwirową oraz z płyt i kostki betonowej ozdobnej. Tam powstaną zieleńce z drzewami i fontanna posadzkowa. Przewidziano także obiekty małej architektury oraz nowe oświetlenie.

Na tę inwestycję Zduńska Wola chciałaby pozyskać z rządowego programu 7,6 mln zł. Wkład własny to 5 proc., ustalono na 400 tys. zł. Przewidywany termin, w jakim można byłoby zakończyć przebudowę, to koniec listopada 2025 roku.

Kolejna inwestycja nad Kępiną

Wniosek na najniższą kwotę dotyczy inwestycji w rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej nad zbiornikiem Kępina w Zduńskiej Woli. Chodzi o budowę pomostu wielofunkcyjnego z platformą pływającą i slipem oraz utwardzeniem terenu na dojściu do tych urządzeń wodnych oraz budowę parkingu.

Pomost o powierzchni ok. 250 mkw. wykonany zostanie w kształcie litery T wraz z obarierowaniem na całej długości o wysokości 110 cm oraz oświetleniem. Platforma pływająca o powierzchni ok. 70 mkw. wykonana zostanie jako konstrukcja stalowa ocynkowana na zbiornikach z hydrobetonu technicznego wypełnionych styropianem XPS. Do platformy będą mogły przybijać kajaki, łodzie wiosłowe czy małe żaglówki. Powstanie też slip do wodowania łodzi. Projekt przewiduje również utwardzenie terenu, by można było dojść lub dojechać do pomostu. Kostką ma być wyłożonych około 400 mkw.

Dodatkowo w ramach projektu miałby zostać zbudowany parking od ul. Paprockiej. Przewidziano, że powstaną tam miejsca postojowe na 60 samochodów, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Parking ma mieć powierzchnię około 1950 mkw.

Powierzchnia parkingu zostanie wykonana z ekologicznej kostki betonowej, tworzącej nawierzchnię przepuszczalną. W ramach oświetlenia parkingu przewidzianych zostało 6 latarni. Na słupach zamontowane zostaną oprawy energooszczędne LED.

Całość inwestycji ma kosztować około 2,2 mln zł. Miasto wnioskuje o dotację w wysokości 1,9 mln zł. Wkład własny będzie stanowił 10 proc. czyli 222 tys. zł.

Program Inwestycji Strategicznych
Ósma edycja naboru wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych trwała do 16 sierpnia 2023 r. Samorządy mogły zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł, jeden do 8 mln zł i jeden do 30 mln zł wartości. Wniosek o najniższym limicie wartości dofinansowania jest obligatoryjny.

Samorządy mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji w wysokości do 95 proc. wartości inwestycji między innymi gdy chodzi o budowę lub modernizację infrastruktury drogowej, czy budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Natomiast dofinansowanie w wysokości 90 proc. wartości zadania możliwe jest w przypadku budowy lub modernizacji infrastruktury turystycznej.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: