Pierwszy miejski żłobek powstanie przy ulicy Sieradzkiej. Miejsce dla 68 maluchów będzie przygotowane po przebudowie budynku, gdzie obecnie jest Przedszkole Publiczne nr 11.

Obserwuj nas:

Budynek po przedszkolu przy ul. Sieradzkiej 7 zostanie wykorzystany na utworzenie publicznego żłobka z dotacją pozyskaną w ramach rządowego programu „Maluch+” na lata 2022-2029. Zduńska Wola otrzymała 2,8 mln zł na utworzenie 68 miejsc w żłobku oraz dodatkowo 2 mln zł na utrzymanie żłobka.

Rada Miasta Zduńska Wola podjęła uchwałę o likwidacji Publicznego Przedszkola nr 11 w Zduńskiej Woli.

Placówka będzie działała do końca roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia 2024 roku. Potem w jej miejsce powstanie pierwszy w Zduńskiej Woli żłobek miejski.

W październiku 2023 roku radni miejscy przyjęli uchwałę intencyjną, a Łódzki Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię dotyczącą likwidacji przedszkola.

Dzieci z przedszkola nr 11 w roku szkolnym 2024/2025 znajdą miejsca w pozostałych ośmiu publicznych placówkach lub w zerówkach w szkołach podstawowych, zgodnie z wyborem rodziców. Obecnie, w roku szkolnym 2023/2024, w przedszkolu przy ul. Sieradzkiej działają trzy oddziały. Nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni zostaną przeniesieni do innych szkół i przedszkoli z zachowaniem przysługujących im uprawnień pracowniczych.

Dane demograficzne pokazują, że w kolejnych latach w Zduńskiej Woli będzie malało zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach. W Zduńskiej Woli w przedszkolach utworzono 11 oddziałów dla tak zwanych starszaków, a w szkołach podstawowych 3 zerówki. W roku szkolnym 2024/2025, w roczniku starszaków będzie 269 dzieci, a w następnym roczniku jest tylko 235.

Obiekt przy ul. Sieradzkiej zostanie przystosowany do nowych potrzeb po zakończeniu roku szkolnego 2023/2024. Prace związane z dostosowaniem dwukondygnacyjnego budynku powinny rozpocząć się w lipcu 2024 roku. Żłobek ma zacząć przyjmować dzieci w roku 2025.

Miasto otrzymało dotację na przygotowanie budynku, a także na opiekę nad dziećmi. Dofinansowanie zostało przyznane z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Maluch plus”. Koszt adaptacji to ponad 4,2 mln zł. Dotacja to blisko 2,8 mln zł. Dodatkowo miasto pozyskało 2 mln zł Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na opiekę nad dziećmi przebywającymi w żłobku publicznym. Miejska placówka będzie wspomagana w ten sposób przez trzy kolejne lata.

Budynek ma zostać ocieplony, naprawiony zostanie dach i wymienione okna oraz drzwi. Zaplanowano także budowę windy zewnętrznej. Będą wymienione lub przebudowane instalacje, pojawi się także klimatyzacja. Przewidziano montaż instalacji fotowoltaicznej. Planowana jest częściowa wymiana ogrodzenia, zbudowanie parkingów, drogi wewnętrznej dojazdowej i dojść, wymiana urządzeń na placu zabaw. Placówka zyska nowe wyposażenie sal zajęciowych, toalet oraz stołówki.

Obecnie w Zduńskiej Woli działają żłobki niepubliczne i kluby dziecięce. Takich placówek jest obecnie 10, natomiast 6 z nich otrzymuje dotacje z budżetu miasta. Zduńska Wola przekazuje podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta dotację celową w wysokości 250 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie miasta objęte opieką w żłobku oraz w wysokości 100 zł miesięcznie na każde dziecko ze Zduńskiej Woli objęte opieką w klubie dziecięcym.

Obserwuj nas: