W poniedziałek, 2 października, odbyły się konsultacje w sprawie projektu przebudowy ulicy Spacerowej na odcinku od skrzyżowania z Łódzką do skrzyżowania z Szadkowską.

Obserwuj nas:

Przedmiotem konsultacji była koncepcja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 4921E, czyli ulica Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 – ulicą Łódzką do skrzyżowania z drogą powiatową 4907E – ulicą Szadkowską, a ich celem było pozyskanie opinii mieszkańców i przedsiębiorców na temat projektu.

Projekt zakłada pwa pasy jezdniowe o łącznej szerokości 6m, kilka zatoczek autobusowych, ścieżkę rowerową i kilkadziesiąt wyznaczonych miejsc parkingowych. Zachowana ma zostać istniejąca zieleń (z wyłączeniem kilku sztuk drzew, które zostaną wycięte bo znajdują się w miejscu przyszłego parkingu).

Droga ma być remontowana ze środków publicznych, przedsiębiorstwa i instytucje mające swoje siedziby przy Spacerowej nie są uwzględniane do partycypacji w kosztach.

Starostwo nie podało jeszcze planowanego terminu rozpoczęcia prac remontowych tego fragmentu drogi. Z pewnością zostanie on zaprezentowany po zebraniu i uwzględnieniu wszystkich uwag oraz wykonaniu prac projektowych i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.

Konsultacje w formie otwartego spotkania, podczas którego projektant przedstawił koncepcję projektową przebudowy ulicy zaowocowały wieloma uwagami dotyczącymi proponowanych rozwiązań.

Co zgłosili mieszkańcy?

Pierwszym wnioskiem, nadającym późniejszy rytm całych konsultacji, było uwzględnienie dwóch charakterów ulicy Spacerowej – bardziej przemysłowego na odcinku Szadkowska-Żółkiewskiego oraz bardziej mieszkalnego na pozostałym odcinku od Żółkiewskiego do Łódzkiej.

Przedsiębiorcy poddali w wątpliwość także proponowaną szerokość drogi – zwracając uwagę na problem z manewrowaniem samochodami ciężarowymi do i z znajdujących się tam zakładów.

Padła propozycja montażu słupków przy wjazdach na posesje, które uniemożliwiłyby wjazd samochodów na chodnik. Pracownicy największego z zakładów przy Spacerowej nagminnie wjeżdżają na chodnik w związku z brakiem miejsc parkingowych i blokują całą szerokość chodnika oraz znajdującej się tam ścieżki rowerowej.

Kwestią budzącą duże emocje była lokalizacja zatoczek autobusowych po stronie ogródków działkowych przy ulicy Żółkiewskiego. Mieszkańcy zaproponowali przesunięcie zatoczki w kierunku ulicy Szadkowskiej i ulokowania ich w bliskiej okolicy znajdującej się tam przychodni.

Projektant zobowiązał się do sprawdzenia możliwości wykonania wszystkich propozycji. W miarę możliwości postara się wypracować satysfakcjonujące rozwiązania.

Uwagi do konsultowanej koncepcji można jeszcze zgłaszać w formie pisemnych wniosków złożonych do Starosty Zduńskowolskiego do piątku, 6 października 2023r.

Zapoznać się z projektem przebudowy Spacerowej można w poniższym pliku:

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: