Trzy z siedmiu projektów zgłoszonych przez mieszkańców przeszły pozytywnie ocenę urzędników. Teraz głos mają mieszkańcy.

Obserwuj nas:

Pod głosowanie Zduńskowolan trafiły dwa projekty dotyczące osiedla Nowe Miasto oraz jeden z osiedla Żytnia.

Opiniowanie projektów wystartowało dzisiaj, 22 marca. Zduńskowolanie do 12 kwietnia mogą opiniować je na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. W tym roku do podziału w Zielonym Budżecie Zduńskiej Woli jest rekordowa kwota 400 tys. zł. Najwyżej ocenione projekty przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez miasto w 2025 roku.

Na co można głosować?

Sielankowy Ogród (Nowe Miasto)

Krótki opis zadania: Proponuje się estetyzację terenu wokół świetlicy osiedlowej przy ul. Świerkowej 65 w celu wzmocnienia integracji, poczucia estetyki wśród mieszkańców, docelowo uzyskania charakteru rekreacyjno-wypoczynkowo-edukacyjnego.
Szczegółowy opis zadania: Proponuje się estetyzację terenu wokół świetlicy osiedlowej przy ul. Świerkowej 65 w celu wzmocnienia integracji oraz poczucia estetyki wśród mieszkańców. W tym celu w „Sielankowym ogrodzie” proponuje się zwiększyć przestrzeń zieloną poprzez:

 1. posadzenie 2 lip drobnolistnych, 2 klonów polnych, 3 grabów pospolitych „Fastigiata”, 5 wiśni piłkowanych „Kanzan”, 3 jarząbów „Joseph Rock”, 5 brzóz pożytecznych „Doorenbos”, 3 grusz „Chanticler”;
 2. posadzenie pnączy wzdłuż ściany budynku sąsiadującego od strony południowej (przywarka japońska x 3, hortensja pnąca x 7, kokornak wielkolistny x 5, bluszcz pospolity x 10);
 3. montaż ogrodzenia panelowego i posadzenie 45 laurowiśni kaukaskiej między „Sielankowym ogrodem”, a działką sąsiadującą od strony południowej;
 4. rozbiórkę betonowego ogrodzenia i posadzenie 48 berberysów kolumnowych w linii dotychczasowego ogrodzenia;
 5. stworzenie kilku stref ogrodowych o odmiennych funkcjach i charakterze.
  Strefy mają być oddzielone od siebie nasadzeniami z kwitnących drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych o właściwej dla danej strefy kolorystyce. Mają powstać następujące ogrody tematyczne: ogród biedronek (czerwono- różowy), ogród pszczół (żółty), ogród motyli (fioletowy), ogród jeży (biały), „zielone trybuny”, „sielankowy przystanek” autobusowy.
  W ogrodach tematycznych proponuje się posadzenie następujących roślin: krzewy (berberys niski obwódkowy x 20, budleja Candy Little x 12, barwinek pospolity x 120, śnieguliczka Chenaulta x 55, róża okrywowa x 42, Epimedium Roseum x 200), trawy ozdobne (trzcinnik krótkowłosy x 27, trzcinnik ostrokwiatowy x 20, trzęślica modra x 12, miskant „Variegatus” x 15, rozplenica japońska x 25), byliny (pragnia syberyjska x 40, krwawnik x 9, dzielżan x 15, przetacznik x 12, przetacznikowiec x 5, bergenia x 20, przywrotnik ostroklapowy x 35, rudbekia x 9, żeleźniak Russela x 5, jeżówka purpurowa x 37, zawilec japoński x 40, dzwonek brzoskwiniolistny x 30), rośliny cebulowe (tulipan x 100, krokus x 700, narcyzy x 50).
 6. stworzenie „zielonych trybun” u podnóża usypanej górki poprzez montaż betonowych donic z drewnianym siedziskiem oraz posadzenie w donicach 12 rozplenic japońskich;
 7. montaż:
  • metalowych lub drewnianych figur pożytecznych zwierząt tj. pszczoły, biedronki, motyla oraz jeża o wymiarach ok. 1*1 m,
  • 2 drewnianych ławek wokół lip drobnolistnych,
  • 10 budek lęgowych dla ptaków , 12 domków dla pszczół, biedronek, motyli i jeży (po 3 szt.),
  • we właściwych strefach:
   • 1 altany drewnianej z pełnym zadaszeniem o wymiarach 4×4 m,
   • tablic edukacyjnych w każdej ze stref ogrodowych,
   • obrzeży betonowych oddzielających rabaty od murawy.

Zielona estetyzacja „Sielankowego ogrodu” ma przede wszystkim stworzyć przyjemne miejsce gdzie młodzież i dzieci będą mogły się integrować, a mieszkańcy będą mogli spotykać się na neutralnym gruncie. Ma wpłynąć także na zwiększenie bioróżnorodności roślin i zwierząt a także stworzyć enklawy zieleni, które będą ostają dla pożytecznych gatunków. Może to także wpłynąć na większą inspirację we własnych ogródkach.
Lokalizacja zadania: Zduńska Wola ul. Świerkowa 65 Teren Świetlicy Osiedlowej i placu zabaw
Koszt całkowity: 348 000 zł

Rewitalizacja terenu zielonego wraz z utworzeniem parku kieszonkowego na osiedlu mieszkaniowym Żytnia/Jana Kazimierza/Sobieskiego

Krótki opis zadania: Projekt ma na celu rewitalizację zieleńca w centrum dużego osiedla bloków mieszkaniowych, poprzez stworzenie przestrzeni do codziennych spotkań i odpoczynku mieszkańców oraz bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci. W ramach projektu powstanie park kieszonkowy z nowymi nasadzeniami, alejki spacerowe i ławki dla wypoczywających. Istniejący plac zabaw zostanie przeniesiony w miejsce zapewniające bezpieczną zabawę dla dzieci, dając jednocześnie możliwość spokojnego wypoczynku pozostałych mieszkańców.
Szczegółowy opis zadania: Przedmiotowy teren zielony umiejscowiony jest w centrum osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami: Żytnia, Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego, na działce o nr 601/31, obręb 4, we własności Miasta Zduńska Wola. Powierzchnia całej działki to ponad 19 000 m2, stanowiącej nieruchomość niezabudowaną, zagospodarowaną jako zieleńce oraz parking wraz z drogami osiedlowymi i ciągami pieszymi.

Obecnie teren ten nie jest zagospodarowany we właściwy sposób i w dużej mierze zdegradowany. Istniejący plac zabaw umiejscowiono jest na tyłach bloku mieszkalnego, z którego korzysta również starsza młodzież, dopuszczając się często niewłaściwego zachowania, a nawet aktów wandalizmu, zagrażając bezpiecznej i spokojnej egzystencji zarówno małym dzieciom, jak i osobom starszym. Pozostały teren zielony to zaniedbana roślinność, zdegradowane ciągi piesze, brak nasadzeń o charakterze izolacyjnym, w sposób właściwy odgradzając mieszkania w blokach od hałasu od strony miejsc zabaw dzieci i młodzieży.

Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni zielonej w taki sposób, aby nadać jej nowe funkcje i wydzielić w niej części, które będą ze sobą zgodnie koegzystowały. Istniejący plac zabaw, projektowany park kieszonkowy, nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej (krzewy, trawy, byliny) oraz alejki spacerowe wraz z ławkami oraz elementami małej architektury (kosze, punkty dekoracyjnego oświetlenia energooszczędnego) zostaną w przestrzeni umiejscowione w sposób zapewniający właściwe i dogodne miejsce dla każdej z grupy odbiorców: dzieci najmłodszych wraz z ich rodzicami, młodzieży i dorosłych, w tym osób starszych. Projekt zakłada również naprawę urządzeń sportowych znajdujących się na pobliskim boisku (boisko do koszykówki i innych gier zespołowych), aby młodzież mogła bezpiecznie realizować swoje aktywności.

Plac zabaw po przeniesieniu na nowe miejsce zostanie odnowiony. Zostaną dokonane konieczne naprawy i konserwacja. Zaplanowano jego ogrodzenie (np. przed dostępem zwierząt), a plac na którym zostaną umiejscowione urządzenia wysypane zostaną piaskiem lub drobnym kruszywem (żwirek), które zapewni ochronę przed urazami w razie upadku.

Nowa alejka spacerowa, w bezpośrednim pobliżu placu zabaw, w postaci ciągu pieszego, zostanie otoczona nowymi nasadzeniami o charakterze dekoracyjnym w różnych gatunkach i kolorach, na różnokształtnych polach wysypanych kruszywem z punktami oświetlenia dekoracyjnego, nadając przestrzeni atrakcyjny widok. Wzdłuż alejki planuje się umieścić ławeczki i kosze.

Wokół proj. terenu planuje się dokonać nasadzeń o charakterze izolacyjnym i wyznaczającym określone funkcje terenu, zapobiegając roznoszenie się hałasu z placu zabaw w kierunku mieszkań, a także zapobiegając rozgrywaniu gier zespołowych w miejscach do tego niewyznaczonych (gra bezpośrednio pod balkonami mieszkań).

Teren planuje się objąć monitoringiem Straży Miejskiej dla ochrony korzystających z miejsca rekreacji, poczynionych nakładów przed dalszymi aktami wandalizmu.

Lokalizacja zadania: Teren umiejscowiony jest na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ulicami: Żytnia, Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego, na działce o nr 601/31, obręb 4. Własność Miasta Zduńska Wola.
Koszt całkowity: 335 000 zł

Osiedlowy Zielony Zakątek – utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zduńskiej Woli

Krótki opis zadania: Projekt ma na celu rewitalizację terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy Wspólnoty Lokalnej Osiedla Nowe Miasto wraz z istniejącym placem zabaw, poprzez stworzenie przestrzeni do codziennych spotkań i odpoczynku mieszkańców osiedla oraz ciekawego miejsca zabaw dla dzieci. W ramach projektu powstanie mały park kieszonkowy z nowymi nasadzeniami drzew, krzewów, traw i bylin, utwardzonymi ścieżkami, małą architekturą, oświetleniem i monitoringiem.
Szczegółowy opis zadania: Przedmiotowy teren zielony umiejscowiony jest pomiędzy ul. Świerkową a Cisową na miejskich działkach o numerach 163/1, 163/2, 163/3163/4, 163/5, 163/6, 163/7, 163/8 stanowiącej nieruchomość niezabudowaną z elementami małej infrastruktury. Obecnie teren ten nie jest zagospodarowany we właściwy sposób i wymaga rewitalizacji. Istniejący na tym terenie plac zabaw powinien być wkomponowany w istniejącą zieleń tworząc spójny element zagospodarowania.

Projekt zakłada rekultywacje terenów zielonych wraz z wykonaniem dodatkowych nasadzeń drzew, krzewów, traw według doboru gatunkowego zawartego systemie zarządzania zielenią w mieście. Wytyczenie ścieżek, uzupełnienie placu zabaw, małą architekturą, oświetlenie, monitoring oraz bariery odgradzające pas drogowy od terenów zieleni.

Lokalizacja zadania: Teren umiejscowiony jest na osiedlu Nowe Miasto pomiędzy ulicą Świerkową i Cisową na działkach o numerach 163/1, 163/2, 163/3163/4, 163/5, 163/6, 163/7, 163/8.
Koszt całkowity: 315 000 zł

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: