Policjanci kontrolowali uczestników ruchu. Nie tylko kierowcy popełniali wykroczenia, sami piesi i rowerzyści zapominali o własnym bezpieczeństwie.

Obserwuj nas:

Działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, przeprowadzone w dniu 2 stycznia 2024 roku, miały na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – czyli grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na konsekwencje tych zdarzeń.

Policjanci podczas działań na terenie zduńskowolskiego powiatu ujawnili łącznie 31 wykroczeń. Nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego ze strony kierowców polegało między innymi na przekroczeniu dozwolonej prędkości w rejonie przejść dla pieszych, nieustąpieniu w takim miejscu pierwszeństwa pieszym, a także wyprzedzaniu na przejściu dla pieszych.

Podkreślenia wymaga fakt, że nie tylko kierowcy popełniali wykroczenia. Wśród naruszających przepisy byli również piesi, którzy nie przestrzegając zasad ruchu drogowego, zapominali o swoim bezpieczeństwie. Przechodzenie przez jezdnię w niewyznaczonym do tego miejscu było główną przyczyną interwencji funkcjonariuszy. Rowerzyści wymuszali pierwszeństwo przed innymi uczestnikami ruchu drogowego, a także zapominali o prawidłowym oświetleniu swoich pojazdów. Nie dbali o to, by byli widoczni dla pieszych i kierowców po zapadnięciu zmroku.

Każdy pieszy powinien pamiętać, że korzystanie z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk

Piesi powinni pamiętać także o zakazie korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni lub przejściu dla pieszych.

Rowerzyści również zaliczani są do grupy „niechronionych”. Powinni zadbać o swoją widoczność na drodze. Kamizelka odblaskowa, choć nie jest obowiązkowa, sprawia, że kierowcy dużo wcześniej zauważają rowerzystę. Również ważne dla ich bezpieczeństwa są prawidłowo działające światła roweru.

Niezależnie od tego w jakim charakterze korzystamy z drogi pamiętajmy, aby robić to w sposób, który nie koliduje z przepisami i nie zagraża nam samym oraz innym uczestnikom ruchu.