Postępują prace na nowej ulicy, jaka pozwoli otworzyć nowe tereny do rozwoju miasta. „Budowa drogi od ul. Stefana Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej” to inwestycja, na którą samorząd pozyskał dofinansowanie z programu rządowego.

Obserwuj nas:

Do końca roku w Zduńskiej Woli powinna zostać ukończona inwestycja pod nazwą „Budową drogi od ul. Stefana Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej”.  To przedsięwzięcie samorządu miasta, które ma spowodować  otwarcie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe czy usługowe. Droga powstaje bowiem w atrakcyjnym terenie, w samym centrum miasta. Ulica będzie równoległa do południowej części placu Wolności i ulicy Sieradzkiej.

Inwestycja obejmuje wykonanie drogi o łącznej długości 1064 m, w tym wykonanie jezdni asfaltowej o szer. 5 m, ciągów pieszych i zjazdów z betonowej kostki brukowej po obu stronach jezdni oraz asfaltowej ścieżki rowerowej po stronie południowej.

Miejscem połączenia dwóch odcinków będzie wyniesione skrzyżowanie. W projektowanych drogach oraz ciągach pieszo – rowerowych poprowadzone zostaną sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Inwestycja obejmować będzie również wykonanie sieci gazowej oraz sieci oświetlenia ulicznego.

W ramach inwestycji zaplanowana została:

  • droga o całkowitej długości 1.064,19 m,
  • sieć energetyczna – linia oświetleniowa, 40 szt. słupów oświetlenia ulicznego,
  • sieć wodociągowa i przyłącza do granicy pasa drogowego dł. 970,30 m
  • sieć kanalizacji sanitarnej i przyłącza do granicy pasa drogowego dł. 750,30 m
  • sieć kanalizacji deszczowej dł. 809,50 m
  • gazociąg średniego ciśnienia dł. 789,40 m
  • kanał technologiczny dł. 1.094,00 m

Ponadto wykonawca w ramach zadania przeprowadził następujące prace:

  • oczyszczenie terenu z zarośli, wycinka drzew, karczowanie pni,
  • rozbiórka ogrodzeń, furtek, bram, altan, pergoli na trasie pasa drogowego
  • rozbiórka szamb, które należy przełączyć do kanalizacji sanitarnej,

Budowa drogi pozwoli na otwarcie terenów inwestycyjnych oraz poprawę dostępności komunikacyjnej. Prace na zlecenie Urzędu Miasta Zduńska Wola prowadzi firma Hydromak z Poręb koło Zduńskiej Woli. Termin realizacji to grudzień 2023 r. Wartość zadania to około 8 mln zł.

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.278.647,00 zł.

Nieodkryte tereny w sercu miasta

Budowa nowej drogi to projekt o dużym potencjale rozwojowym. Przedłużenie Złotnickiego pozwoli otworzyć tereny pomiędzy Placem Wolności, ulicą Kościelną, Adama Mickiewicza, Komisji  Edukacji Narodowej  i  Sieradzką.

– Inwestycja ta pozwoli nam uwolnić spory potencjał w samym sercu miasta – komentuje Konrad Pokora, prezydent Zduńskiej Woli.

Inwestycja położona jest na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Zduńska Wola, wpisanego do
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. To teren objęty nadzorem archeologicznym.

Inwestycja realizowana jest w terenie niezurbanizowanym, który wcześniej był zarośnięty krzakami i drzewami, środkiem działki płynął kanał ogólnospławny odprowadzający nieczystości w kierunku ulicy Adama Mickiewicza.

Inwestycja ograniczona jest ulicami:
– od północy ulicą Sieradzką,
– od południa ulicą Adama Mickiewicza,
– od wschodu ulicą Kościelną,
– od zachodu ulicą Komisji Edukacji Narodowej.

Zdjęcia: UM Zduńska Wola

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: