Jak przebiegać będą chodniki, ścieżki rowerowe, a gdzie będzie zieleń i jakie planowane są nasadzenia dowiedzieli się mieszkańcy podczas konsultacji koncepcji przebudowy ulic na osiedlu Nowe Miasto w Zduńskiej Woli.

Obserwuj nas:

Jest już koncepcja przebudowy dróg gruntowych na osiedlu Nowe Miasto  w Zduńskiej Woli. Mieszkańcy zapoznali się z nią podczas konsultacji, jakie odbywały się w środę, 13 września, w  świetlicy  przy ul. Świerkowej.  Omawiano przebieg dróg i chodników części osiedla między ulicami Świerkową, Borową oraz Leśną w Zduńskiej Woli.

Zduńskowolanie z Nowego Miasta podczas zebrania w świetlicy mogli zgłosić swoje uwagi oraz pytania do projektantów oraz  pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola. Mieszkańcy dopytywali między innymi o możliwość parkowania samochodów przed posesjami, wnioskowali o zbudowanie progów zwalniających, a także zgłaszali uwagi dotyczące systemu kanalizacji sanitarnej.

Jak podkreśla wiceprezydent Zduńskiej Woli Paweł Szewczyk, to właśnie ten etap, kiedy  mieszkańcy osiedla mogą jeszcze przekazywać uwagi i po ich rozpatrzeniu jest możliwe wprowadzenie zmian, jakie uwzględnią projektanci.

Na spotkaniu wyjaśniono większość wątpliwości mieszkańców, ale  jeszcze do końca tygodnia można przesłać również pisemnie uwagi pod adresem e-mail: konsultacjespoleczne@zdunskawola.pl. W Biurze Inwestycji Miejskich dostępny jest projekt w formie papierowej. 

Konsultacje, jakie przeprowadzono 13 września, dotyczyły następujących ulic na osiedlu Nowe Miasto:
Ul. Liściasta – dł. ok. 194 m
Ul. Głogowa – dł. ok. 187 m
Ul. Orzechowa – dł. ok. 495 m
Ul. Kalinowa – dł. ok. 570 m
Ul. Piniowa – dł. ok. 160 m
Ul. Platanowa– dł. ok. 458 m
Ul. Leśna – dł. ok. 820 m
Ul. Kosodrzewiny – dł. ok. 657 m
Ul. Magnoliowa – dł. ok. 250 m
Ul. Cedrowa – dł. ok. 545 m
Ul. Cyprysowa – dł. ok. 788 m
Ul. Czeremchy – dł. ok. 893 m
Razem  ok. 6.017 m.

Projekt zakłada między innymi budowę chodnika i ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Liściastej, ul. Głogowej, ul. Czeremchy, ul. Orzechowej, ul. Kalinowej, ul. Piniowej, ul. Platanowej, ul. Cyprysowej, ul. Cedrowej, ul. Kosodrzewiny, ul. Magnoliowa oraz ul. Leśnej.

Przy ul. Leśnej droga dla rowerów została zaprojektowana od strony lasu, a po przeciwnej stronie chodnik.  Od północnej strony ulicę zakończy łopatka do zawracania. Ma być natomiast zbudowany chodnik  łączący ul. Leśną z ul. Grabową i Podleśną. Ulica Leśna ma być połączona z  ul. Laskową.

Koncepcję przebudowy ulic przygotowała firma PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski z Chojnic. Wybrano ją w przetargu, a cena opracowania to 445 tys. 260 zł.

Samorząd liczy na dotację

Zduńska Wola  ma w planie kompleksową inwestycję na Nowym Mieście, która obejmie przebudowę  wszystkich 23 dróg gminnych o łącznej długości około 9,5 kilometra. Miasto w sierpniu 2023 roku złożyło wniosek o dofinansowanie w naborze do rządowego programu inwestycyjnego Polski Ład.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej na wszystkich drogach objętych projektem, a przy większości budowę chodnika i ścieżek pieszo rowerowych. Na części z nich będzie też zbudowana kanalizacja deszczowa. Jest także palowana budowa oświetlenia przy  ulicach, które jeszcze go nie mają.

Zduńska Wola złożyła wniosek o dotację w wysokości ponad 28 mln zł. Wkład własny ma wynieść niecałe 1,5 mln zł. To 5 proc. wartości zadania. Samorząd, jeśli otrzyma dofinansowanie, chciałby zakończyć inwestycję do końca listopada 2026 roku.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: