Jakub Lemberg został odznaczony Medalem „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli”. Uroczystość odbyła się w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Obserwuj nas:

Kim był zasłużony dla miasta Zduńska Wola?

Jakub Lemberg to lekarz medycyny, działacz społeczny, samorządowiec, bohaterski przywódca społeczności żydowskiej zduńskowolskiego getta.

Medal został przyznany zduńskowolskiemu społecznikowi przez Radę Miasta Zduńska Wola uchwałą z 24 listopada 2022 roku. Jakub Lemberg został odznaczony za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz miasta. Medal trafił do miejskiego muzeum, gdzie będzie przechowywany.

Doktor Jakub Lemberg w 1926 roku osiadł w Zduńskiej Woli, gdzie przybył na praktykę lekarską po studiach na Uniwersytecie Warszawskim. Był także członkiem Komisji Elektrycznej w Radzie Miasta Zduńska Wola czynnie działającym na rzecz miasta i jego mieszkańców.

W 1938 roku został utworzony w Zduńskiej Woli Komitet Samopomocy Żydowskiej, w skład którego wszedł m.in. dr Lemberg. Należał też do Ogólnej Organizacji Syjonistycznej.

W grudniu 1939 roku otrzymał dla siebie i swojej rodziny pozwolenie na wyjazd do Palestyny. Postanowił jednak zostać w Zduńskiej Woli i zaopiekować się społecznością żydowską miasta, która późną wiosną 1940 roku została uwięziona w getcie. Pełnił w nim funkcję przełożonego Starszeństwa Żydów. Utrzymywał kontakty z polskimi kolejarzami. To od nich otrzymał informację o planowanej likwidacji getta oraz o transportach do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem.

Po uzyskaniu zgody na wydzierżawienie obszarów położonych na granicy getta przy ulicy Ogrodowej zorganizował farmę rolniczą, która miała na celu dostarczanie żywności ludzi uwięzionych w getcie. Uprawiano tam warzywa i hodowano kozy. Farma obejmowała obszarem ok. 20 mórg ziemi. Pełniła również rolę „kursu przygotowawczego” do przyszłego życia w Palestynie. Na farmie pracowało ok. 50 osób w wieku 17 – 21 lat.

Podczas likwidacji getta w 1942 roku zaginął bez śladu. Na pewno został zamordowany. Jeśli do zabójstwa doszło jeszcze w Zduńskiej Woli, prawdopodobnie jego ciało spoczywa w zbiorowej mogile na cmentarzu żydowskim. Rodzina wyemigrowała do Izraela.

Z inicjatywy Związku Byłych Mieszkańców Zduńskiej Woli w Izraelu jedna z ulic miasta została nazwana imieniem doktora Jakuba Lemberga. Lekarz został upamiętniony kilka lat temu w The Baruch Padeh Medical Center Porija w północnym Izraelu. Jedna z sal rehabilitacyjnych na oddziale urazowym nosi imię Jakuba Lemberga.

W Zduńskiej Woli imię Jakuba Lemberga nadano pasażowi na osiedlu Zachód, na terenie dawnego getta.

Zduńskowolanin został także uhonorowany pamiątkową kostką na ul. Stefana Złotnickiego w Zduńskiej Woli. To tak zwany stolperstein (z niemieckiego – kamień, o który się potykamy, w języku polskim – kamień pamięci).

Medal „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli”

Medal „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli” przyznawany jest od roku 2000. Jego laureatami mogą być osoby, firmy i organizacje pozarządowe. Medal przyznaje Rada Miasta Zduńska Wola na wniosek, który musi zostać poparty podpisami 25 mieszkańców Zduńskiej Woli.
Uhonorowani Medalem „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli”
2000 rok: założyciel Miasta Stefan Prawdzic Złotnicki (medal przekazano Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola)
2004 rok: Chór „Złota Jesień”
2005 rok: Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Zduńskowolanie”
2005 rok: ks. Leszek Wojtyś
2005 rok: Jerzy Chrzanowski
2006 rok: prof. Daniel Hanoch Wagner
2007 rok: ks. Wiesław Jonczyk
2007 rok: Produkcyjno-Handlowa Spółdzielnia Inwalidów „BONEX”
2007 rok: Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Zduńskiej Woli
2008 rok: Stefan Warulik
2008 rok: Jerzy Kozłowski
2008 rok: Eugeniusz Kaleta
2008 rok: Stanisław Urbaś
2008 rok: Tadeusz Zawadowski
2008 rok: Joanna Dobrowolska
2011 rok: Aleksander Błaszczyk
2012 rok: ks. Józef Nocny
2012 rok: Mirosław Drabiński
2012 rok: Zbigniew Staniucha
2013 rok: Maria Donat
2013 rok: Roman Tomaszewski
2016 rok: Flavio Peloso
2016 rok: Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli
2017 rok: Ochotnicza Straż Pożarna w Zduńskiej Woli
2017 rok: Stefania Idziak
2018 rok: ks. dr Krzysztof Miś
2020 rok: Jacek Hillebrand
2020 rok: Radosław Sieradzki
2020 rok: Jolanta Pustelnik
2022 rok: dr Jakub Lemberg​

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: