Ekrany akustyczne staną wzdłuż magistrali kolejowej Śląsk – Porty. Powstaną także na terenie Zduńskiej Woli. Wojewoda łódzki zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i udzielił pozwolenia na budowę.

Obserwuj nas:

Wojewoda łódzki 2 sierpnia 2023 r. wydał decyzję, którą zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i jednocześnie udzielił PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia na budowę ekranów akustycznych.  Zostaną wybudowane na remontowanym odcinku linii kolejowej nr 131 od miejscowości Rusiec Łódzki do Zduńskiej Woli Karsznice. Osłony akustyczne pojawią się na kilku odcinkach magistrali Śląsk – Porty położonych w gminie Rusiec, w gminach Widawa i Sędziejowice oraz na terenie miasta Zduńska Wola. Na naszym terenie ekrany pojawią się na odcinku od Marzenina do Henrykowa.

Inwestycja w ekrany akustyczne, jak podkreśla PKP PLK, wpłynie między innymi na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podróżnych, przewożonych ładunków. Budowa osłon ma mieć też pozytywny wpływ na środowisko.

Między innymi ze względu na trwające prace przy obiektach inżynieryjnych oraz te związane z budową ekranów akustycznych, przesunie się termin zakończenia inwestycji dofinansowanej z Unii Europejskiej. PKP PLK wskazuje jako nowy termin drugi kwartał 2024 roku w odniesieniu do odcinka karsznickiego. Kolej tłumaczy to między innymi koniecznością uzyskania nowych decyzji środowiskowych.

Przebudowa magistrali Śląsk – Porty

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych na tak zwanej magistrali węglowej na odcinku Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice to prace o wartości około 580 milionów złotych. Po jej zakończeniu mają zwiększyć się możliwości przewozu towarów przez stację Zduńska Wola Karsznice na łódzkim odcinku magistrali Śląsk – Porty. Dla pociągów towarowych przewidziano możliwość przejazdu przez Zduńską Wolę Karsznice z prędkością 100-120 km/h bez zwolnień.

Jednocześnie z modernizacją linii kolejowej 131 dla przewozów towarowych, PKP PLK prowadzi prace, które mają służyć do obsługi podróżnych na odcinku Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice. Na stacji Zduńska Wola Południowa wybudowano już nowe, wyższe perony wyspowe oraz jednokrawędziowe. Perony wyposażone są w nowe wiaty.

Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice są realizowane w ramach projektu „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”. Wartość inwestycji to ponad 580 milionów złotych. Projekt jest w 85% dofinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: