Przygotowywana jest dokumentacja budowy strzelnicy w Zduńskiej Woli. Obiekt ma powstać przy stadionie przy ul. Łaskiej, w miejscu rozebranego w 2021 budynku.

Obserwuj nas:

Zaplanowano nowy budynek, jak i miejsca postojowe. Samorząd zlecił przygotowanie projektu pracowni „Kwadrat” z Radomska. Koszt opracowania to 196 tys. zł, a termin wykonania upływa w maju. Architekt ma także uzyskać pozwolenie na budowę strzelnicy.

Projekt był szeroko konsultowany przez środowisko strzeleckie. Po przygotowaniu projektu pozostaje nam wnioskować o dofinansowanie do Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

wiceprezydent Zduńskiej Woli Paweł Szewczyk

Pracowania projektowa ma za zadanie wykonanie dokumentacji projektowej wolnostojącego budynku strzelnicy zawierającej niezbędne elementy infrastruktury technicznej i wyposażenia w tym między innymi magazyn broni, szatnie, węzeł sanitarny i pokój socjalny, pomieszczenie świetlicy dla 30-40 osób.

Hala strzelań kulowych zawierać ma co najmniej 10 torów strzeleckich o długości 50 m z możliwością strzelania na 25 m, w tym tory dla osób dla niepełnosprawnych. Szerokość hali to minimum 15 m. Ponadto kulochwyty oraz zabezpieczenia boczne i górne, a także inne elementy zabezpieczające przed przebiciem, gwarantujące pochłanianie pocisków i zabezpieczające przed rozprzestrzenieniem się rykoszetów pocisków.

Na strzelnicy ma być możliwość użytkowania na osi strzeleckiej broni gładkolufowej, a także wykonywania strzelań z pistoletów i pistoletów maszynowych. Hala ma być wyposażona w tarczociągi automatyczne do strzelań na różnych dystansach do tarcz papierowych. Przewidziano także okablowanie umożliwiające w przyszłości zamontowanie tarcz elektronicznych.

Strzelnica ma mieć także halę strzelań pneumatycznych oddzieloną od części kulowej przegrodą akustyczną i kuloodporną, zawierającą minimum 20 torów strzeleckich o długości 10 m oraz co najmniej jeden tor do strzelań z broni laserowej.

Na strzelnicy ma być klimatyzacja, a także monitoring z rejestracją obrazu. Przewidziano także budowę instalacji fotowoltaicznej oraz analizę akustyczną wpływu strzelnicy na środowisko.

zdjęcia: UM Zduńska Wola

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: