Centrum Logistyczne Zduńska Wola – Karsznice, zostało oficjalnie otwarte dzisiaj. Inwestorem jest spółka PKP Cargo Terminale, ale budowę wsparły samorządy.

Obserwuj nas:

Spółka PKP Cargo Terminale oficjalnie oddała do użytku Centrum Logistyczne Zduńska Wola – Karsznice. To inwestycja o wartości 128 mln zł,  na którą spółka kolejowa dostała 51,7 mln zł dofinansowania z unijnych funduszy w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

15 listopada 2023 oficjalnie zakończył się długi proces, jaki zainicjowany został przez samorządy dziesięć lat wcześniej. Otwarto port, dzięki któremu  będzie odbywało się przeładowywanie towarów z pociągów na transport kołowy i na odwrót. Lokalizacja wpisuje się w transeuropejską sieć transportowa – TEN-T. Terminal umiejscowiono na skrzyżowaniu szklaków kolejowych Bałtyk – Adriatyk oraz szlaku z Chin. A przy tym jest w dużej bliskości ekspresowej drogi S8.

Od samego początku wspieraliśmy spółkę PKP Cargo Terminale w realizacji inwestycji. Zmodyfikowaliśmy projekt oświetlenia ulicy Karsznickiej pod kątem budowy portu. Przekazaliśmy niezbędną dokumentację projektową, raport z wykonanych przez miasto badań oraz wydaliśmy decyzję środowiskową, która była konieczna do rozpoczęcia inwestycji.

Konrad Pokora, prezydent Zduńskiej Woli

Port Multimodalny w Karsznicach, to pierwotnie projekt samorządów, jaki powstał w 2013 roku. Powiat zduńskowolski w partnerstwie z samorządami miasta i gminy Zduńska Wola, a także gminy Sędziejowice oraz Łask i powiatem łaskim, przygotował projekt Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice.

Samorząd Zduńskiej Woli opracował dokumentację techniczną budowy portu multimodalnego, a także Program Funkcjonalno – Użytkowy i niezbędne raporty oraz  przygotował wniosek o unijne dofinansowanie. Koszty dokumentacji to około 2 mln zł. Opracowanie projektowe, jakie wówczas powstało, w 2020 roku zostało nieodpłatnie przekazane przez samorządy spółce PKP Cargo.  Na tej podstawie kolejowa spółka ubiegała się o unijna dotację i teraz rozpoczyna budowę terminalu.

Docelowo terminal ma obsługiwać ruch wielkości 500 tys. kontenerów rocznie, czyli około tysiąca kontenerów dziennie. Możliwości przeładunkowe w Zduńskiej Woli Karsznicach docelowo sięgną 220 tys. TEU rocznie, natomiast pojemność składowa wyniesie 4500 TEU. Będzie to największy tego typu obiekt w centralnej części Polski, jak podaje PKP Cargo. TEU, to jednostka pojemności równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp, z angielskiego „twenty-foot equivalent unit”.

Terminal Zduńska Wola – Karsznice z placem składowym o powierzchni 33 000 mkw., wyposażony został w inteligentne systemy optymalizujące operacje logistyczne, w tym w automatyczny system identyfikacji kontenerów i rozpoznawania potencjalnych uszkodzeń oraz elektroniczny system obsługi zleceń, przydzielania slotów dla składów kolejowych i samochodów ciężarowych. Parking do obsługi samochodów ciężarowych przygotowano na ponad 100 miejsc.

Terminal o powierzchni 13 ha oferuje przeładunek i składowanie kontenerów próżnych i ładownych z przesyłką neutralną i niebezpieczną, przeładunek i składowanie naczep, nadwozi wymiennych i kontenerów w tym kontenerów chłodni, z towarem neutralnym, niebezpiecznym i w stanie próżnym, tank kontenerów oraz paletyzację, konfekcjonowanie i dekonfekcjonowanie towarów z kontenerów.

Port przeładunkowy na skrzyżowaniu szlaków

Lokalizacja wpisuje się w transeuropejską sieć transportowa – TEN-T. Terminal umiejscowiono na skrzyżowaniu szklaków kolejowych Bałtyk – Adriatyk oraz szlaku z Chin. A przy tym jest w dużej bliskości ekspresowej drogi S8.

Za lokalizacją w pobliżu Łodzi przemawia przede wszystkim skomunikowanie. Łódź jest pierwszym miastem z pełnym ringiem, to znaczy ze skomunikowaniem we wszystkich kierunkach poprzez autostrady i drogi ekspresowe. Chodzi o węzły A1/A2 oraz A1/S14, S8/S14 oraz S8/A2.

Terminal będzie zapewniał kompleksową obsługę logistyczną połączeń kontenerowych na Nowym Jedwabnym Szlaku w relacji Chiny – Europa, a także z portów bałtyckich na południe kraju i cały region środkowoeuropejski.

zdjęcia: UM Zduńska Wola

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: