Zduńskowolska Rada Seniorów spotkała się na sesji we wtorek, 14 listopada. Seniorzy podczas posiedzenia uzupełnili skład prezydium rady.

Obserwuj nas:

Spotkanie Zduńskowolskiej Rady Seniorów odbyło się 14 listopada w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych w Zduńskie Woli. Rada podjęła między innymi uchwałę o uzupełnieniu składu prezydium. Wybrano Ewę Rychlińską na wiceprzewodniczącą Zduńskowolskiej Rady Seniorów.

Rada uzupełniła skład prezydium w związku ze śmiercią Stefanii Idziak, która pełniła tę funkcję. Jednocześnie została także podjęta uchwałą o wygaśnięciu mandatu.

Seniorzy pracujący w radzie przyjęli także plan pracy na pierwszy kwartał 2024 roku oraz plan dyżurów radnych na ten sam okres.

Zduńskowolska Rada Seniorów została powołana w październiku 2018 roku. Jej kadencja kończy się wraz z upływem kadencji Rady Miasta Zduńska Wola. Seniorzy spotykają się nie rzadziej niż co kwartał. Kolejna sesja Zduńskowolskiej Rady Seniorów zaplanowana została na 13 lutego 2024 r. godz. 10.00 w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych.

Obecnie członkami rady są:

Maria Donat  – przewodnicząca Zduńskowolskiej Rady Seniorów
Stanisław Czernik  – wiceprzewodniczący Zduńskowolskiej Rady Seniorów
Ewa Rychlińska – wiceprzewodnicząca Zduńskowolskiej Rady Seniorów
Maria Brzozowska
Jolanta Buchowicz
Henryk Domagała
Henryk Gruchaj
Jadwiga Kochańska
Piotr Skorek
Irena Wolf

zdjęcia: UM Zduńska Wola

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: