Szansa na pozyskanie 8 milionów złotych stoi przed Zduńskowolskim Szpitalem Powiatowym. Plan przeprowadzenia kolejnych remontów i inwestycji w lecznicy ma zarząd powiatu.

Obserwuj nas:

Powiat zduńskowolski zamierza zainwestować ponad 9 mln zł w przebudowy i remonty w szpitalu w Zduńskiej Woli. Będzie to możliwe, jeśli uda się zdobyć dofinansowanie, o jakie występuje samorząd.

Rada Powiatu Zduńskowolskiego zebrała się 11 sierpnia na nadzwyczajnej sesji, by zmienić budżet na 2023 rok oraz wieloletnią prognozę finansową. To otwiera drogę do złożenia wniosku o 8 mln zł dotacji w kolejnym naborze do rządowego programu „Polski Ład”. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, samorząd zamierza przeprowadzić inwestycje w kolejnych dwóch latach.

Termin naboru wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych mija 16 sierpnia.

Zduńskowolski Szpital Powiatowy to spółka założona w 2012 roku, w której powiat zduńskowolski miał sto procent udziałów o wartości 12 mln zł. W 2022 roku udziałowcem szpitala stało się również miasto Zduńska Wola, wnosząc wkład pieniężny w wysokości 500 tys. zł. Obecnie kapitał zakładowy spółki powiatowej to 19,4 mln zł.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: