Czy spalarnia śmieci powstanie w Zduńskiej Woli? Mieszkańcy powiedzieli stanowcze „nie”. Rozprawa trwała niemal do północy.

Obserwuj nas:

Na czwartek, 9 listopada zaplanowano rozprawę administracyjną w sprawie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zduńskiej Woli. Inwestycję taką planuje właściciel Elektrociepłowni Zduńska Wola. Ubiega się o wydanie decyzji środowiskowej od samorządu.

Chodziło o procedurę związaną z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach przy ulicy Murarskiej, na terenie Elektrociepłowni należącej obecnie do spółki Remondis.

Jak zaznaczali organizatorzy, rozprawa w żaden sposób nie rozstrzyga o realizacji inwestycji, ale jest elementem postępowania administracyjnego i służy zapewnieniu udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia. Służy zagwarantowaniu komunikacji pomiędzy społeczeństwem, organami administracji i inwestorem oraz wyjaśnieniu wątpliwości związanych z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko.

Nikt nie spodziewał się, że spotkanie przeciągnie się do późnych godzin nocnych

Mieszkańcy Zduńskiej Woli tłumnie stawili się, aby dać wyraz swojemu niezadowoleniu z planowanej inwestycji. Pojawiło się ponad czterysta osób (niepełne czterysta wpisało się na listę obecności, ale wielu ludzi przemknęło obok biurek, kompletnie ignorując fakt, że każdy podpis to dodatkowy sygnał dla samorządu o wadze sprawy). Kilkadziesiąt osób zdecydowało się zabrać głos.

Na rozprawie pojawili się z ramienia inwestora: Bernard Barteczko (członek zarządu), Marek Mirosz (członek zarządu), Zbigniew Płóciennik (dyrektor ds. technicznych), Dariusz Czerniak (doradca), Magdalena Lesińska (doradca), Marcin Janczylik (doradca).

Przedstawili oni plany inwestora związane z budową instalacji termicznego przekształcania odpadów w Zduńskiej Woli. Opowiedzieli o szczegółach inwestycji oraz ich podstawach i założeniach, na których się opierali.

Po wystąpieniu przedstawicieli inwestora i zaproszonego przez prezydenta miasta specjalisty (dr inż. Aleksander Sobolewski z Instytutu Technologii Paliw i Energii w Zabrzu) głos zabrali mieszkańcy.

Całe spotkanie było protokołowane, aby później każdy głos mógł zostać uwzględniony i rozpatrzony. Początkowo, Urząd Miasta założył limit czasowy dwóch minut dla mówiących, wraz z przewidzianym czasem dla inwestora na odpowiedź i rozwiewanie wątpliwości. Jednak już podczas pierwszej wypowiedzi okazało się, że limit czasu nie ma szans na respektowanie przez wzburzonych mieszkańców. Już pierwszy z nich (Aleksander Guć ze stowarzyszenia Zielona Wola) wykorzystał cały czas na podziękowania w stronę zgromadzonych mieszkańców. Pod ich naciskiem, limit czasowy na wypowiedzi dla mieszkańców został więc zniesiony.

Z czasem okazało się jednak, że do pierwotnej listy mieszkańców chcących zabrać głos dopisało się przynajmniej jeszcze raz tylu chętnych. Na skutek tego rozprawa administracyjna przeciągnęła się niemal do północy – lub tylko do północy, biorąc pod uwagę że część chętnych zrezygnowała w trakcie.

Mówiący wnosili przede wszystkim o powstrzymanie się od tej inwestycji, a jeśli już ma powstać, to o zmianę jej lokalizacji. Obawiają się zanieczyszczenia środowiska – powietrza oraz gleby, spadku wartości okolicznych działek oraz szkodliwego wpływu inwestycji na zdrowie mieszkańców, zwłaszcza najbliższego sąsiedztwa elektrociepłowni.

Zwracali również uwagę, choć tu już bardziej w kierunku włodarzy, na wzmożony ruch ciężarowy związany z inwestycją, wyrażali również duże obawy o mogące przewrotnie wzrosnąć opłaty za ciepło czy wywóz śmieci.

W trakcie burzliwych rozmów w trójkącie mieszkańcy – prezydent miasta – inwestor, Zduńskowolanie wysunęli propozycję zorganizowania referendum. Prezydent Konrad Pokora nie wykluczył takiego rozwiązania.

Jestem zobowiązany wziąć pod uwagę również państwa głosy, przeanalizować je. I ta decyzja będzie na pewno wydana przed 31 grudnia, a myślę że wcześniej.

Prezydent Miasta Konrad Pokora

Odpowiedź na najważniejsze dla wielu mieszkańców pytanie tego spotkania padła jednak już na sam koniec. Jeden z mieszkańców zapytał wprost o to, czy prezydent bierze w ogóle referendum w tym temacie pod uwagę. W odpowiedzi padło niejednoznaczne, choć dość sugerujące zdanie: „Nie wiem czy będzie potrzebne”, za co zebrał brawa od zebranych mieszkańców.

zdjęcia: mojazdunskawola.pl

Wszelkie uwagi i wnioski mogą nadal być wnoszone do 16 listopada

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola,
  • w formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola,
  • przez Internet np. email, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym pod adresem: urzad_miasta@zdunskawola.pl.

Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez prezydenta miasta Zduńska Wola, a odniesienie się do nich nastąpi w decyzji środowiskowej.

Dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska, pokój nr 501, ul. Stefana Złotnickiego 3 – budynek nr 5. Można zapoznać się z nią od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem urzędu pod nr tel. 43 825 02 65.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: