Od poniedziałku, 10 lipca, rusza remont ulicy Łódzkiej.Wykonawca przebudowy przewiduje, że zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały do końca roku.

Obserwuj nas:

Od poniedziałku, przejeżdżający przez ulicę Łódzką napotkają utrudnienia. Firma Strabag rozpoczyna prace zlecone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.  Na pierwszym remontowanym odcinku tak zwanej obwodnicy będą aż dwa wahadła.

Rozbudowa, jaka rozpocznie się 10 lipca 2023 roku, obejmie odcinek ul. Łódzkiej od ronda Solidarności na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej – Szadkowskiej – Juliusza – Opiesińskiej do skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Mostową. Realizacja tego etapu, przewidzianego na lata 2023-2024, będzie kosztowała łącznie około 30 mln zł, jak zakłada inwestor.

W tym roku wykonawca zamierza przebudować dwa odcinki jezdni ulicy Łódzkiej, z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą Getta Żydowskiego. Tam w następnej kolejności będzie budowane rondo.

W pierwszym etapie na ulicy Łódzkiej wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Ruch będzie się odbywał na przemian połową jezdni.  Przejezdne będzie natomiast skrzyżowanie ulicy Łódzkiej z ulicą Getta Żydowskiego. Strabag przewiduje, że taka sytuacja potrwa do końca 2023 roku.

Nie wyznaczono objazdów na czas przebudowy. Wykonawca sugeruje jednak kierowcom spoza Zduńskiej Woli  omijanie drogi nr 482 przez ekspresową drogę S8.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482

Prace, jakie ruszą 10 lipca to zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę – I Etap”. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przewiduje wykonanie robót na odcinku około kilometra ulicy Łódzkiej. Zaplanowano:
rozbudowę drogi wojewódzkiej,
przebudowę skrzyżowania z ul. Getta Żydowskiego, gdzie ma powstać rondo
budowę chodników,
budowę ścieżek rowerowych,
przebudowę zjazdów,
rozbiórkę i budowę kanalizacji deszczowej, rozbiórkę i budowę wylotów kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem rowu,
rozbiórkę, budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
rozbiórkę i przebudowę sieci elektroenergetycznej,
rozbiórkę i przebudowę sieci teletechnicznej,
przebudowę sieci wodociągowej,
przebudowę kanalizacji sanitarnej,
przebudowę sieci gazowej,
budowę kanału technologicznego,
budowę ekranów akustycznych w rejonie ul. Getta Żydowskiego.

Długość całego odcinka, jaki będzie przebudowany na terenie Zduńskiej Woli, to 4,8 km. Nowy wygląd ma zyskać odcinek ulicy Łaskiej oraz Łódzkiej od wiaduktu karsznickiego do ronda na ul. Sieradzkiej. Przebudowana DW482 na całym odcinku zostanie zwężona do jednego pasa ruchu w każdym z kierunków, powstaną wysepki oraz nowe lewoskręty.

Inwestycja będzie realizowana z wyłączeniem ronda Solidarności, które jest już docelowym skrzyżowaniem oraz z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Jarosława Dąbrowskiego i Mostową, które będą podłączone pod drogę wojewódzką skrzyżowaniami zwykłymi.

W ramach przebudowy powstanie sześć nowych rond. Od strony Karsznic pierwsze będzie na skrzyżowaniu Łaskiej z ul. Ceramiczną. Kolejne to ulice gen. Józefa Bema, Łaskiej i Łódzkiej, następne na skrzyżowaniu Łódzkiej z ulicami Konwaliową i Andrzeja Struga, kolejne Łódzkiej z ul. Spacerową i Stanisława Moniuszki, następne Łódzkiej z ul. Jana Kilińskiego i ostatnie ul. Łódzkiej z ul. Getta Żydowskiego.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: