09.01.2023

Wysokie ceny żywności, chemii, prądu czy paliw skutecznie uszczuplają domowe budżety. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej wypłaci świadczenie mieszkańcom, których
głównym źródłem ogrzewania jest gaz ziemny.

źródło: Urząd Miasta Zduńska Wola

Nowe świadczenie wspomoże zduńskowolan, którzy swoje domy ogrzewają gazem ziemnym. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Mieszkańcy będą mogli składać wnioski w siedzibie MOPSCOS przy ulicy Królewskiej 8 po udostępnieniu go przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

„Dodatek do gazu 2023 r.” jest refundacją podatku VAT od ceny gazu. Kwota zwrotu wynika z opłaconej faktury za gaz od dnia 1 stycznia – 31 grudnia br.

Kto otrzyma dodatek?

– Mieszkaniec, który posiada kocioł na gaz i jego zarobki nie przekraczają 2100zł;
– Gospodarstwo domowe, którego miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1500zł.

Jakie dokumenty muszę przygotować?

– Zaświadczenie o zarobkach;
– Faktura za gaz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia br.;
– Potwierdzenie płatności faktury;
– Wniosek o refundację podatku VAT;
– Umowa z przedsiębiorstwem energetycznym.

W jaki sposób złożysz wniosek?

– Osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przy ulicy Królewskiej 8;
– Elektronicznie poprzez platformę e-PUAP. Pamiętaj, aby wniosek był ważny musisz podpisać go elektronicznie bądź potwierdzić poprzez profil zaufany.

Wzór wniosku znajdą Państwo na stronie internetowej instytucji po udostępnieniu go przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Masz więcej pytań?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przy ulicy Królewskiej 8 obsługuje mieszkańców od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30. Możesz skontaktować się telefonicznie: 43 656 91 60 lub e-mailowo: sekretariat@mopcos.pl

Chcesz być na bieżąco z nowościami na stronie? Obserwuj te profile:
Facebook, Instagram, Twitter, TikTok