Przebudowa ulicy Prostej wraz z Szymanowskiego i Złotejto część inwestycji w przebudowę dróg miejskich, jaka kosztować będzie ponad 14 mln zł. Wykonawca rozpoczął już prace.

Obserwuj nas:

W Zduńskiej Woli rozpoczęły się prace związane z przebudową  skrzyżowania ul. Prostej oraz Karola Szymanowskiego i Złotej. Powstanie tam rondo, a by było to możliwe, konieczne jest między innymi wyburzenie budynku u zbiegu ulic Prostej i Złotej.  Wyburzenie kamienicy powoduje utrudnienia w ruchu i zamknięcie wjazdu w ul. Prostą od ul. Złotej.

Kolejny etap prac będzie obejmował budowę nowego ronda z LED-owym oświetleniem, które poprawi bezpieczeństwo i upłynni ruch z osiedla Południe.

Prace prowadzone są w ramach zadania  inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli”. W jej ramach przewidziano przebudowę wspominanych ulic oraz przebudowę ul. Mostowej wraz z drogą dojazdową, rozbiórką i budową przepustu na rowie D-2. Roboty te wykona zduńskowolska firma Zakład Usług Komunalnych S.C. Barbara i Jarosław Pabich. Zgodnie z warunkami umowy na modernizację i przebudowę ulic ma czas do listopada 2024 roku. Łączny koszt inwestycji to niespełna 14 mln 844 tys. 321,87 zł, z czego miasto pozyskało 12 mln 65 tys. zł zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przebudowa ulicy Prostej na odcinku od Wilczej do Złotej to ok. 370 m. Zaplanowana jest przebudowa nawierzchni jezdni, budowa wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej.

Przebudowa ulicy Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota – Prosta to ok. 390 m. Po stronie południowej projektuje się chodniki z kostki betonowej oraz ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej pomiędzy ulicą Paprocką a Staffa. Po północnej stronie jezdni projektuje się ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej oraz wszelkiego rodzaju dojścia, chodniki wynikające z potrzeb komunikacyjnych mieszkańców.

Po obu stronach ulicy będą miejsca postojowe o układzie równoległym i prostopadłym. Skrzyżowania ulic dochodzących (Iwaszkiewicza, Staffa, Baczyńskiego) zostaną wykonane w postaci wyniesionych tarcz. Wlot ulicy Tuwima zostanie wykonany jako wyniesiony.

Na skrzyżowaniu ulic Złotej, Prostej i Szymanowskiego zaprojektowano rondo czterowlotowe o średnicy 22 m. Rondo ma być skanalizowane z wyspami rozdziału ze strefą bezpiecznej dla pieszych. Wokół ronda przewidziano przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe. Przejścia mają być przystosowane dla osób z dysfunkcją wzroku oraz możliwością poruszania się. Prace obejmą także korektę lokalizacji wybranych słupów oświetleniowych, likwidację słupów w kolizji z projektowanym rondem oraz budowę nowego oświetlenia w rejonach nowoprojektowanego ronda. Planuje się także przesadzenie drzew kolidujących z projektowanym układem drogowym i w ich miejsce zasadzenie nowych w obrębie inwestycji.

Jezdnia ma mieć szerokość sześciu metrów, natomiast chodniki po południowej stronie ulicy będą dwumetrowej szerokości, a  nawierzchnię z kostki betonowej wibroprasowanej jasnoszarej. Ciąg pieszo-rowerowy po północnej stronie ulicy na odcinku Złota-Paprocka zaprojektowano z nawierzchnią z kostki betonowej wibroprasowanej, bezfazowej koloru czerwonego i szerokości 3,0-3,5m.

Planowane prace to budowa konstrukcji i nawierzchni jezdni, budowa części pieszej i pieszo-rowerowej, budowa zjazdów do posesji, budowa miejsc postojowych, budowa peronów autobusowych, budowa oznakowania ulicznego, budowa oświetlenia, budowa kanalizacji teletechnicznej, mała architektura (kosze, ławki, stojaki rowerowe itp.), gospodarka istniejącą zielenią niską i wysoką oraz zabezpieczenie zieleni wysokiej. Narożny budynek przy ul. Złotej 10 (działka ew. nr 154 obręb 11) jest już w trakcie rozbiórki.

Prace przy ulicy Mostowej na odcinku o długości ok. 616 m to przebudowa przepustu, odtworzenie parkingu nad przepustem, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni, budowa nowych chodników i zjazdów z kostki brukowej, budowa zatok postojowych z kostki brukowej, wycinka drzew martwych lub uszkodzonych a następnie nasadzenia zastępcze, przebudowa słupów eNN kolidujących z nowoprojektowanymi elementami drogi, przebudowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: