Więcej zieleni, uspokojenie ruchu, dwa ronda. To ma przynieść przebudowa południowej strony placu Wolności. Samorządy miasta i powiatu porozumiały się w sprawie zarządzania tym fragmentem ulicy.

Obserwuj nas:

Południowa nitka placu Wolności będzie teraz drogą gminną, za którą odpowiedzialne będzie miasto. To usprawni zarządzenie tym terenem i pozwoli samorządowi sprawnie przystąpić do planowanej przebudowy tego odcinka. Wcześniej radni miejscy, a teraz radni powiatowi zdecydowali uchwałami o zmianie kategorii drogi.

Chcielibyśmy mieć spójny, jednolity obszar do zarządzania. Południowa pierzeja placu Wolności jest powiązana z przestrzenią wokół Ratusza.

wiceprezydent Zduńskiej Woli Paweł Szewczyk

Samorząd Zduńskiej Woli planuje w tym miejscu przebudowę i utworzenie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościelną do skrzyżowania z ulicą Sieradzką miejsca przyjaznego mieszkańcom. Na Placu Wolności ma powstać rodzaj deptaka, który będzie głównie służył pieszym, a obsadzony zostanie zielenią. Jezdnia zostanie zdecydowanie zwężona na korzyść chodnika.

Rekreacja zamiast tranzytu

Ograniczenie ruchu samochodowego tej  części Placu Wolności spowoduje, że na nitce północnej i zachodniej będzie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Dla usprawnienia przejazdu wokół placu Wolności w projekcie pojawiły się też dwa ronda. Pierwsze będzie zbudowane na skrzyżowaniu ulic Łaskiej, Kościelnej i Placu Wolności. Drugie powstanie na skrzyżowaniu Placu Wolności z ulicą Juliusza. To rozwiązanie, jakie zabezpieczy właściwą organizację i płynność ruchu w tym rejonie.

Mieszkańcy zyskają za to przestrzeń, jakiej w centrum miasta obecnie brakuje, czyli spokojne miejsce do spaceru czy spotkań. Zamiast wybrukowanego parkingu i asfaltowej jezdni powstanie wówczas deptak obsadzony zielenią, z fontanną i miejscami do odpoczynku. Obecnie jezdnia ma szerokość 9,5 metra, a chodnik to niespełna 5m. Po przebudowie proporcje mają być odwrotne. Część piesza ma być rozbudowana do 10m, a jezdnia zwężona do 4m. Projekt zakłada zmianę obecnego charakteru ulicy z czysto transportowej na rekreacyjną, otwartą dla mieszkańców.

Tereny zielone razy dziesięć

Wraz z przebudową południowej części pl. Wolności zniknie parking przed Ratuszem. To powierzchnia około 1200 metrów kwadratowych, wyłożony kostką granitową, bez zaaranżowanej zieleni. To ma się całkowicie zmienić. W ramach inwestycji planowane jest nasadzenie ponad 50 nowych drzew wraz z zieleńcami. To spowoduje zwiększenie ilości terenu zielonego wokół Ratusza do blisko 1500 metrów kwadratowych.

Miejsca postojowe dla mieszkańców w tym rejonie zabezpiecza parking podziemny pod Ratuszem, a także nowo wybudowany parking przy Placu Wolności 22, gdzie powstało 29 miejsc. Samorząd zakupił już także działkę po północnej stronie, przy Placu Wolności 16, gdzie również zbudowany zostanie parking.

Miasto kształtuje politykę przestrzenną zgodnie ze swoimi potrzebami. Opracowane rozwiązanie jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Wpisuje się w strategiczne dokumenty krajowe, jak „Krajowa Polityka Miejska do roku 2030” oraz Instrument Zielonej Transformacji Miast.

wiceprezydent Zduńskiej Woli Paweł Szewczyk

Nowe ulice, nowe funkcje

Zasadnicza funkcja południowej nitki jezdni na Placu Wolności skupia się obecnie na ruchu tranzytowym, a do tego, według włodarzy, powinna być lepiej wykorzystana ulica Łódzka. To jest „obwodnica” miasta i powinna być bypassem tranzytowym w relacji wschód – zachód po przeprowadzonym remoncie. Ponadto do końca roku powinna zostać zakończona budowa nowej ulicy między ulicami Stefana Złotnickiego a ulicą Komisji Edukacji Narodowej. Od tej nowej drogi będzie także zabezpieczony dojazd do posesji przy Placu Wolności, znajdujących się przy części ulicy na której ruch zostanie ograniczony.

Projekt przebudowy Placu Wolności zakłada także zmiany na odcinku pomiędzy ulicami Łaską a Juliusza. Będzie wymiana nawierzchni chodników na płytki betonowe z rozbiórki chodników po stronie południowej. Na tym odcinku planowana jest także budowa nowego przystanku autobusowego, obsługującego ruch w kierunku południowym. Na skrzyżowaniu z ulicą Juliusza ma powstać rondo.

Przebudowa południowej nitki Placu Wolności będzie obejmować:

– poszerzenie części pieszej do szerokości 10m
– lokalizację zieleńców z drzewami
– zawężenie części jezdnej do 4m i zmianę charakteru nawierzchni poprzez wyłożenie jej kostką granitową pochodzącą z rozbiórki parkingu
– wymianę nawierzchni parkingu na  glinkowo – żwirową oraz z płyt i kostki betonowej ozdobnej
– lokalizację zieleńców wraz z drzewami w części parkingowej
– lokalizację fontanny posadzkowej wraz z komorą techniczną
– montaż obiektów małej architektury
– wykonanie miejsc postojowych z kostki z rozbiórki parkingu
– nasadzenie szpaleru drzew po północnej stronie Placu Wolności przy ulicy Sieradzkiej, szpaleru przy elewacji Ratusza oraz po południowej stronie placu
– demontaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Łaską i budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Plac Wolności, Łaska, Kościelna
– wymianę nawierzchni części pieszej na kostkę betonową ozdobną w kolorze jasnoszarego melanżu
– remont chodnika po wschodniej stronie Placu Wolności przy wykorzystanie rozebranych płyt chodnikowych z części południowej
– budowę ronda na skrzyżowaniu Placu Wolności i ulicy Juliusza
– przeniesienie istniejących słupów oświetleniowych i wymianę części opraw
– budowę nowego przystanku autobusowego w parze do istniejącego, postawienie nowych wiat przystankowych
– montaż oświetlenia posadzkowego do podświetlania roślin
– zmianę organizacji ruchu na obszarze całego placu oraz na odcinku ulicy Łaskiej pomiędzy ulicą Kościelną oraz Al. Kościuszki
– budowę fontanny posadzkowej na przedpolu ratusza

Powierzchnia jaką obejmuje projekt to 6403 metry kwadratowe. Odcinek ma długość 158m i szerokość około 14m. W najszerszym miejscu tak zwanej części placowej będzie to 29m. Projektowana dopuszczalna prędkość to 30km/h.

Wniosek na przebudowę

Zduńska Wola złożyła wniosek do Rządowego Funduszu „Polski Ład” Programu Inwestycji Strategicznych o dofinansowanie przebudowy pl. Wolności. To inwestycja pod nazwą „Zielona transformacja śródmieścia miasta – przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli”.

Na tę inwestycję Zduńska Wola chciałaby pozyskać z rządowego programu 7,6mln zł. Wkład własny to 5 procent, ustalony na 400 tysięcy złotych. Przewidywany termin, w jakim można byłoby zakończyć przebudowę, to koniec listopada 2025 roku.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: