W czwartek, ostatni raz przed wyborami samorządowymi, radni miejscy obradowali w sali konferencyjnej ratusza.

Obserwuj nas:

Radni Miasta Zduńska Wola  na sesji spotkali się w czwartek, 21 marca.

Początek sesji zduńskowolskiej rady zdominowała sprawa spalarni śmieci, jaką planuje umiejscowić w Zduńskiej Woli przedsiębiorstwo Elektrociepłownia Zduńska Wola. Prezydent Zduńskiej Woli decyzją z 20 marca 2024 odmówił wydania decyzji środowiskowej dla tej inwestycji.

W sali obrad pojawili się mieszkańcy Zduńskiej Woli, którzy w sprawie spalarni zabrali głos podczas wystąpień obywatelskich. Wskazywali między innymi na te same argumenty, jakie podniosły władze miasta odmawiając Elektrociepłowni Zduńska Wola uzgodnienia warunków środowiskowych dla inwestycji. Chodzi o zagrożenie dla zdrowia mieszkańców Zduńskiej Woli, zwiększenie natężenia ruchu pojazdów ciężarowych czy spadek wartości działek w pobliżu takiej instalacji.

Radni podczas obrad 21 marca przyjęli jednogłośnie uchwałę o zakazie lokalizacji składowisk odpadów oraz spalarni odpadów na terenie Zduńskiej Woli w odległości mniejszej niż trzy kilometry od zabudowań mieszkalnych.

Na sesji radni zgodzili się też na zmianę uchwały dotyczącej regulaminu miejskich targowisk w Zduńskiej Woli. Poprawki dotyczą miejsca do handlu wyznaczonego przy ulicy Ukośnej oraz ulicy Osmolińskiej. Uporządkowano w ten sposób zapisy prawa miejscowego, które teraz będą zgodne ze stanem faktycznym. Chodzi o możliwość rozłożenia straganów, ale z wyłączeniem ciągu pieszo – jezdnego, by był zapewniony  przejazd pojazdów do posesji przy ul. Ukośnej.
Zduńska Wola ma obecnie wyznaczone cztery miejsca na targowiska, w których dopuszczony jest handel i pobierana jest opłata targowa: przy Mickiewicza, Szadkowskiej, Ukośnej i Osmolińskiej oraz Leśmiana i Okrzei.

Obrady wykorzystała też Młodzieżowa Rada Miasta Zduńska Wola, która przeprowadziła wśród dorosłych radnych zbiórkę na akcję charytatywną dla dzieci z Domu Dziecka w Tomisławicach.

Radnych z okazji Światowy Dzień Zespołu Downa odwiedziła także młodzież z podarunkami. Radni dostali kolorowe skarpetki , które noszone w dniu 21 marca są symbolem solidarności z osobami z Zespołem Downa.

Kadencja obecnych radnych upływa 30 kwietnia 2024r.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: