Kolejna drogowa inwestycja powiatu ukończona. Droga powiatowa na odcinku od skrzyżowania Korczew – Wólka Wojsławska do skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Suchoczasy po gruntownym remoncie. 

Obserwuj nas:

Zakres prac obejmował przede wszystkim frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej jezdni oraz wykonanie nowej nakładki bitumicznej, ułożenie siatki przeciwspękaniowej, odbudowanie i wzmocnienie najbardziej zdegradowanych odcinków krawędzi jezdni, remont poboczy i krawężników, wymianę istniejącego umocnienia rowu, oczyszczenie z drobnych zakrzaczeń i samosiejek.

Wykonawca inwestycji, firma „DROMAK” Sp. z o.o., wyremontował łącznie 2186m drogi z wyłączeniem wiaduktu kolejowego o długości 235m (to teren kolejowy).

Wartość robót wyniosła 1 948 218 zł. Wkład własny powiatu stanowiła kwota 1 117 740 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola w formie dotacji celowej w wysokości 400 000 zł. Inwestycję dofinansowano kwotą 830 478 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: