Nowe wyposażenie stołówki oraz kuchni służy uczniom Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zduńskiej Woli. Zakupiono je z dofinansowaniem z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Obserwuj nas:

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 10 w Zduńskiej Woli zyskała nowe wyposażenie szkolnej kuchni oraz stołówki, gdzie dzieci jedzą posiłki. Na zakup sprzętów miasto Zduńska Wola uzyskało dotację na realizację w roku 2023  rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Samorząd skorzystał z procedury, jaką stworzono dla wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Dla zduńskowolskiej „dziesiątki” pieniądze zostały przyznane w ramach działania programu pod nazwą „Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek”.

Z przyznanej samorządowi dotacji kupiono niezbędne wyposażenie kuchni szkolnej, między innymi piec konwekcyjno-parowy oraz zmywarkę. W pomieszczeniu jadalni  natomiast przeprowadzono prace remontowo-adaptacyjne. Dzięki temu podniósł się standard funkcjonowania stołówki szkolnej.

Na realizację programu w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zduńskiej Woli miasto uzyskało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 79.952 zł. Wkład własny samorządu to  19.988 zł. Koszt zadania zamknął się w kwocie 99.940 zł.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: