Od 20 października strażnicy miejscy zyskają nowe uprawnienia. Od piątku będą mogli na przykład ukarać mandatem osoby jadące rowerem czy hulajnogą po chodniku. A mandat to nawet 1500 zł.

Obserwuj nas:

Wszystko w związku z tym, że w życie wchodzi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

To oznacza, że od 20 października również Straż Miejska w Zduńskiej Woli będzie miała dodatkowe uprawnienia do karania poruszających się po drogach publicznych. Strażnicy będą mogli ukarać mandatem osoby jeżdżące rowerem albo hulajnogą po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych.

Strażnicy zyskają możliwość karania za przewinienia z art. 86b kodeksu wykroczeń, które dotyczą nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu i inne wykroczenia naruszające pierwszeństwo pieszego. W tym wypadku chodzi o przepis mówiący, że karze grzywny albo karze nagany podlega prowadzący inny pojazd, gdy narusza zakaz jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych. W praktyce dotyczy to jadących rowerem lub hulajnogą. Osoba poruszająca się takim pojazdem powinna przeprowadzić go przez przejście dla pieszych. Inaczej naraża się na mandat w wysokości do 100 zł.

Straż Miejska może ukarać mandatem od 1500 zł osoby prowadzące pojazdy inne niż mechaniczne bez wymaganych uprawnień. Chodzi o osoby nieletnie, które powinny mieć kartę rowerową albo prawo jazdy A1, AM oraz B1, czyli na przykład na motorowery i quady.

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym funkcjonariusze straży miejskiej mają prawo do kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym oraz uczestnika ruchu naruszającego przepisy o zatrzymaniu lub postoju pojazdów, ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt, ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch.

Dodatkowo od 20 października strażnicy zyskują możliwość karania za wykroczenia dotyczące przepisów o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Straż Miejska będzie mogła ukarać mandatem właściciela nieruchomości, który wbrew obowiązkowi nie złoży deklaracji o źródłach ciepła lub spalaniu paliw. Mandat to do 500 zł. Mandat w wysokości do 250 zł straż może wystawić za brak widocznego numeru nieruchomości. Ten powinien być umieszczony na ścianie frontowej budynku albo na ogrodzeniu.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: