Tym razem to drogi w przemysłowej dzielnicy miasta. W przetargu wybrano już wykonawcę, który przeprowadzi prace jeszcze w tym roku.

Obserwuj nas:

Inwestycje będą prowadzone na trzech sąsiadujących drogach w dzielnicy przemysłowej między ulicą Andrzeja Struga i ulicą Lipową. Chodzi o ulice Wychodnią, Słoneczną i Wolną. Zakres prac to przebudowa dróg miejskich, polegająca na ułożeniu nakładki bitumicznej wraz z wykonaniem poboczy.

Inwestycja pod nazwą „Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich – etap III” przeprowadzona zostanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  Wykonawca, firma Żwir-Trans (która w przetargu zaoferowała cenę 925 069,50 zł), najpierw będzie zobowiązana do przygotowania dokumentacji technicznej oraz uzyskania wszelkich uzgodnień wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych, a następnie wykonanie robót w oparciu o opracowaną i zatwierdzony projekt.

Zakres robót budowlanych obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni gruntowej w pasie projektowanego utwardzenia, wykorytowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie podbudowy z mieszanki związanej cementem, podbudowy z kruszywa łamanego, a na koniec warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Konieczne będzie także wycięcie kilku brzóz.

Ulica Wychodnia ma długość 395 m, ulica Słoneczna ma długość 485 m, a ulica Wolna to odcinek 185 m. Jezdnia po przebudowie ma mieć szerokość od 3,5 do 4 metrów. W ulicy Słonecznej w 2023 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli wybudowało odcinek kanalizacji sanitarnej. Inwestycja zakończyła się w czerwcu, a koszt zadania to niemal 600 tys. zł

zdjęcia: UM Zduńska Wola

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: