Do 16 listopada można składać wnioski i uwagi, a na 9 listopada wyznaczono termin rozprawy administracyjnej w sprawie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zduńskiej Woli.

Obserwuj nas:

Mieszkańcy Zduńskiej Woli mogą wypowiedzieć się w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010”. Jest to teren elektrociepłowni, który znajduje się pomiędzy ulicami Lipową i Murarską, na północ od Łaskiej.

Dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska, pokój nr 501, ul. Stefana Złotnickiego 3 – budynek nr 5. Można zapoznać się z nią od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem urzędu pod nr tel. 43 825 02 65.

W ramach udziału społeczeństwa zduńskowolanie mogą składać uwagi i wnioski. Przyjmowane będą
od 18 października 2023 r. do 16 listopada 2023 r. włącznie. Zgłosić je trzeba w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola,
  • w formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola,
  • przez Internet np. email, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym pod adresem: urzad_miasta@zdunskawola.pl.

Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez prezydenta miasta Zduńska Wola, a odniesienie się do nich nastąpi w decyzji środowiskowej. Ponadto prezydent wyznaczył termin rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w ramach na 9 listopada 2023 r. godz. 17. Rozprawa odbędzie się w sali konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury Ratusz  przy pl. Wolności 26 w Zduńskiej Woli.

Rozprawa nie rozstrzyga realizacji inwestycji, jest elementem postępowania administracyjnego i służy zapewnieniu udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia. Służy  zagwarantowaniu komunikacji pomiędzy społeczeństwem, organami administracji i inwestorem oraz wyjaśnieniu wątpliwości związanych z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: