08.02.2023

Urząd Miasta dofinansowuje remont zduńskowolskich zabytków. Przyjmowanie wniosków trwa do 30 września bieżącego roku.

źródło: Urząd Miasta Zduńska Wola

Sprawdź pozostałe informacje ze Zduńskiej Woli

Kwota, o jaką mogą starać się właściciele nieruchomości wpisanych do gminnego rejestru zabytków wynosi maksymalnie 30 tysięcy złotych. Dofinansowanie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Muszą zostać one wykonane najpóźniej do 30 listopada 2024 roku.

O jakich kwotach mówimy?

Dotacja z budżetu Miasta na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku może być udzielona w wysokości 50% ogółu nakładów koniecznych na te prace lub roboty budowlane przy zabytku, jednak nie więcej niż 30 tysięcy złotych.
Jeżeli jednak zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac lub robót budowlanych przy zabytku, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych przy zabytku, jednak nie więcej niż 30 tysięcy złotych.

Składanie wniosków wystartowało 1 lutego. Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta przy ulicy Stefana Złotnickiego 12, w poniedziałki w godz. 7:30-17:00, oraz wtorki – piątki w godz. 7:30-15:30.

Masz więcej pytań?

Pracownicy Biura Strategii i Rozwoju Miasta obsługują mieszkańców od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30. Możesz skontaktować się telefonie: 43 825 02 00 lub e-mailowo: urzad_miasta@zdunskawola.pl

POBIERZ WNIOSEK

POBIERZ UCHWAŁĘ

Gminna ewidencja zabytków 

Chcesz być na bieżąco z nowościami na stronie? Obserwuj te profile:
Facebook, Instagram, Twitter, TikTok