Już niebawem ruszy kolejna edycja Zielonego Budżetu Obywatelskiego w Zduńskiej Woli. Urząd zachęca mieszkańców do składania wniosków.

źródło: Urząd Miasta Zduńska Wola

Sprawdź pozostałe informacje ze Zduńskiej Woli

Podczas piątkowej konferencji prasowej, prezydent Konrad Pokora zapowiedział drugą edycję Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Jak wyjaśnił prezydent, zieleń miejska sprzyja wypoczynkowi, pozwala schronić się przed uciążliwym słońcem oraz dba o utrzymanie odpowiedniego miejskiego mikroklimatu. Dlatego kolejny raz oddają mieszkańcom możliwość zgłaszania swoich propozycji do zrealizowania… a w późniejszym czasie, także możliwość decydowania o tym, które projekty zostaną zrealizowane.

W tegorocznej edycji Miasto przekazuje na Zielony Budżet Obywatelski 250 tysięcy złotych, czyli o 50 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym.

W 2022 roku, w ramach zielonego budżetu, mieszkańcy zadecydowali o zrealizowaniu dwóch projektów: „Kwiatowych kaskad w Karsznicach” oraz „Zielonego osiedla Jana Pawła II”. Oba zostaną ukończone jeszcze w tym roku.

Harmonogram Budżetu

 • 3-28 kwietnia: Przyjmowanie wniosków
 • 8-26 maja: weryfikacja przez pracowników Urzędu Miasta.
 • 1-30 czerwca: głosowanie mieszkańców na zakwalifikowane wnioski
 • do 7 lipca: zostaną ogłoszone wyniki

Samo głosowanie odbywać się będzie drogą elektroniczną.

W ubiegłym roku mieszkańcy oddali ponad siedemset głosów na projekty, które dostały się do głosowania. W tym roku urzędnicy liczą na jeszcze większą popularność programu.

Do Zielonego Budżetu urząd rekomenduje zadania polegające na przykład na:

 1. tworzeniu łąk kwietnych;
 2. zazielenianiu przestrzeni publicznej w sposób usystematyzowany;
 3. systemowej rewitalizacji skwerów i parków;
 4. tworzeniu systemowej opieki dla starych drzew;
 5. systemowego prowadzenia nasadzeń drzew i krzewów;
 6. zakładania ogrodów deszczowych;
 7. małej retencji na terenach skwerów i parków miejskich;
 8. zakładaniu społecznych ogrodów i parków kieszonkowych.

Na pewno nie zostaną zrealizowane projekty:

 1. które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 2. które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.;
 3. które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
 4. które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie zadania, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
 5. których czas realizacji, określony na etapie oceny, przekroczyłby jeden rok budżetowy;
 6. które nie spełniają zasady ogólnodostępności, tzn. zapewnienia możliwości czerpania korzyści z efektów realizacji projektu na równych prawach wszystkim zainteresowanym Mieszkańcom.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: