14 lipca 2022

źródło: materiały Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Sprawdź pozostałe informacje ze Zduńskiej Woli

VI Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, odbędzie się 19 i 20 października 2022 r. w Warszawie.

Kongres jest najważniejszym, corocznym spotkaniem Sekretarzy miast i gmin, powiatów oraz województw z całej Polski. Rolą Sekretarzy jest zapewnienie prawidłowej pracy urzędów, którymi kierują co bezpośrednio przekłada się na jakość obsługi i realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców.

W tym roku patronat medialny nad wydarzeniem objęła również strona mojazdunskawola.pl.

W poprzednich latach, zarówno Miasto Zduńska Wola, jak i Gmina Zduńska Wola współpracowały podczas realizacji Kongresu. Gmina Zapolice natomiast współpracowała podczas siostrzanego wydarzenia, jakim jest Kongres Skarbników.

V Krajowy Kongres Sekretarzy (2021r.). Źródło: materiały organizatora

Podczas ubiegłorocznego Kongresu zaprezentowano wyniki badań, które przeprowadzono wśród sekretarzy.
Mogliśmy skonfrontować sytuację w Polsce z doświadczeniami międzynarodowymi. Taka konfrontacja czyni nas lepiej przygotowanymi na różne nieprzewidziane sytuacje w przyszłości. Sekretarzom umożliwia poznanie różnych doświadczeń oraz da możliwość nowego spojrzenia na wyzwania. – mówił Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego na zakończenie poprzedniego Kongresu Sekretarzy.

Co przewidziano w tym roku?

W ciągu dwóch dni obrad i dyskusji uczestnicy nie tylko podsumują ostatni, trudny dla samorządu terytorialnego rok. Przede wszystkim zastanowią się jak przygotować się na wyzwania przyszłości, także nad tymi o charakterze globalnym.

W programie tegorocznego wydarzenia znajdą się tematy związane z zarządzaniem jednostką, ale również zagadnienia rozwoju i komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencjami przyszłości w zmieniającym się środowisku zewnętrznym. Omówione zostaną tematy związane z informatyzacją i cyfryzacją urzędu oraz cyberbezpieczeńtwem. Analizie zostaną poddane zmiany prawne i nowości legislacyjne: digitalizacja, rejestry umów, zgłaszanie naruszeń prawa. Ponadto uczestnicy zastanowią się nad dostosowaniem administracji do potrzeb i oczekiwań pracowników i mieszkańców. Mowa tu o promocji, rozwoju kadr, rozwoju metropolii i miast przyszłości. Nie zabraknie tematu związanego z tematyką działalności uchwałodawczej JST.

Podczas Kongresu Sekretarze skonfrontują się z kolejnymi wyzwaniami, jakie czekają polskie samorządy w najbliższej przyszłości. Wiele z nich ma charakter globalny i cywilizacyjny, ale coraz bardziej dotyczą one również samorządu terytorialnego. Jak zauważa Marek Wójcik, Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, konsekwencjami zmian cywilizacyjnych będą przemiany społeczne skutkujące odejściem od tradycyjnego modelu administracji. Brak konieczności bezpośredniej dostępności urzędów w sytuacji, w której wiele usług administracyjnych może być świadczonych zdalnie, czy konieczność łączenia i współpracy mniejszych jednostek w obliczu kryzysu demograficznego. W centrum zainteresowania samorządów znajdą się: ochrona klimatu, bezpieczeństwo publiczne i energetyczne, migracje i zapewnienie żywności. To obciążenie spadnie również w dużej mierze na samorząd terytorialny. Jak sytuacja ta wpłynie na miasta i wsie przyszłości?

Jak zawsze Kongres będzie wyjątkową okazją do wysłuchania prelekcji znakomitych ekspertów, praktyków i specjalistów w swoich dziedzinach. Reprezentują oni przede wszystkim organy nadzoru nad działalnością samorządu oraz świat nauki. Prelegentami będą również przedstawiciele rządu, samorządu terytorialnego i biznesu.

Kto wspiera Kongres?

Honorowego Patronatu Merytorycznego nad Kongresem udzieliła Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. Patronami Merytorycznymi są m.in.: Giełda Papierów Wartościowych, Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Najwyższa Izba Kontroli.
Partnerami biznesowymi wydarzenia już dziś są: Kancelaria Ziemski & Partners, o4b, oraz Wolters Kluwer. Patronaty Środowiskowe: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Polskie Regiony i Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza oraz liczne inne organizacje regionalne i media.

Poprzednia edycja Kongresu zgromadziła 400 uczestników: Sekretarzy i innych przedstawicieli JST z całego kraju, ekspertów, pracowników administracji rządowej, a także partnerów merytorycznych, medialnych i biznesowych.

O udział naszych sekretarzy w tegorocznym wydarzeniu zapytałem władze naszych samorządów. W oczekiwaniu na odpowiedź, zachęcam do zapoznania się z materiałami z poprzednich Kongresów na stronie internetowej wydarzenia.