Zgodnie z najnowszym komunikatem zduńskowolskiego sanepidu, woda w kranach z wodociągu w Tymienicach jest już zdatna do spożycia.

Obserwuj nas:

5 czerwca (w poniedziałek) na stronie Urzędu Gminy Zduńska Wola opublikowany został komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Stwierdzono, że dostawca wody doprowadził ją do akceptowalnego stanu i jest już zdatna do spożycia. Podczas badań laboratoryjnych nie stwierdzono przekroczeń w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych.
Stwierdzono natomiast podwyższone stężenie żelaza i mętność wody. Parametry te nie stwarzają jednak zagrożenia dla zdrowia i życia konsumentów. W związku z tym, woda może być stosowana bez ograniczeń do celów spożywczych oraz gospodarczych.

Co się działo?

11 maja 2023 zduńskowolski Sanepid wydał komunikat skierowany do odbiorców wody z wodociągu publicznego Tymienice. Mowa tu o miejscowościach: Tymienice, Andrzejów, Annopole Nowe, Izabelów, Izabelów Mały, Korczew, Wiktorów i Wojsławice Kolonia.

W próbce wody pobranej 8 maja, w ramach kontroli urzędowej, stwierdzono podwyższoną wartość liczby mikroorganizmów w temperaturze 22 stopni Celsjusza. 11 maja zostały wydane pierwsze ostrzeżenia.

Jednocześnie, po zapoznaniu się z cząstkowym sprawozdaniem z badania laboratoryjnego z dnia 15 maja, Sanepid zmienił własną decyzję w dniu 17 maja 2023r. Oprócz podwyższonej liczby mikroorganizmów stwierdzono również przekroczenie stężenia manganu w badanej próbce wody.

Instytucja wezwała dostawcę wody, spółkę Jan-Pol, do doprowadzenia jakości wody do akceptowalnego stanu i wyznaczyła termin tych działań do 5 czerwca 2023r.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: